svasdssvasds

ChatGPT จะเป็นตัวพลิกเกมเปลี่ยนโลกให้ Microsoft จริงหรือไม่ ?

ChatGPT จะเป็นตัวพลิกเกมเปลี่ยนโลกให้ Microsoft จริงหรือไม่ ?

เรื่องของเทคโนโลยี Generative AI กลายมาเป็นหนึ่งในแนวทางขององค์กรเกือบทุกธุรกิจที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับ ไมโครซอฟท์ ที่แม้จะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยี ก็ยังต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสฟื้นกลับมาเป็นผู้นำตลาดอีกครั้ง

Microsoft บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ยังคงพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อให้ก้าวนำเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก

หลังการจับมือกับ OpenAI ทำให้หลายเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น ผสานเข้าไปสู่เครื่องมือสำหรับมนุษย์ในการทำงานและใช้ชีวิต

ตัวอย่างสิ่งที่ไมโครซอฟท์จะใส่เข้าไปในโปรดักส์ของตนเอง เช่น ตัวช่วยเขียนโค้ดใน GitHub Copilot ช่วยเขียนสูตรสำหรับจัดการข้อมูลใน Power Apps ระบบสร้างภาพวาดและกราฟฟิกใน Microsoft Designer และ Bing Image Creator สรุปการประชุมอัตโนมัติใน Microsoft Teams Premium การสนับสนุนงานขาย ช่วยเขียนเมลโต้ตอบลูกค้าใน Viva Sales

แต่ที่น่าจับตามองมากที่สุดคงไม่พ้นการใส่เอไอเข้าไปใน Bing และ Edge เพื่อให้การค้นหาเป็นเรื่องง่ายและตอบโจทย์เรื่องการค้นหาของผู้คนได้มากขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ChatGPT คืออะไร หนึ่งในเทคโนโลยี Generative AI ที่ Microsoft วิจัยและพัฒนามาโดยตลอด หรือที่รู้จักในชื่อ AI เพื่อค้นหาความสามารถในการเลียนแบบมนุษย์

 • ปี 1956 : Artificial Intelligence  
 • ปี 1997 : Machine Learning 
 • ปี 2017 : Deep Learning
 • ปี 2021 : Generative AI 

ChatGPT ฉลาดอย่างไร

 • ภายใน 2 เดือน มีผู้ใช้งานกว่า 100 ล้านคน
 • Microsoft ลงทุนไปแล้วกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญ
 • พัฒนาต่อเนื่องร่วมกับ Open AI ผู้พัฒนา ChatGPT
 • มีแผนนำ ChatGPT ไปใส่ใน Microsoft Office
 • ช่วยร่างเอกสาร สร้างกราฟ ทำสไลด์ ร่างอีเมล สรุปการประชุมได้
 • เวอร์ชั่น 4 โต้ตอบข้อมูลด้วยภาพได้

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ ChatGPT และ AI เข้าไปช่วยเสริมด้านการทำงานได้ดีให้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านฟีเจอร์ Co-Pilot 

Microsoft Office

 1. Word : ร่างเอกสาร, ปรับภาษาให้เป็นทางการ, เติมเอกสารจากโครงร่างที่กำหนด
 2. Excel : สร้างตารางจากโครงสร้างที่กำหนด, สร้างกราฟจากข้อมูล, เขียนสูตรทำนายค่าต่าง ๆ
 3. PowerPoint : นำเนื้อหาจาก Word มาสร้างสไดล์ พร้อมใส่ภาพที่เกี่ยวข้อง, ย่อการนำเสนอให้สั้นลง
 4. Outlook : สรุปอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน, ร่างอีเมลตอบกลับ ถามประเด็นที่ต้องการ, แก้ไขอีเมลให้สั้นลง
 5. Teams : สรุปเนื้อหาการประชุม, สรุปข้อมูลที่สำคัญ, สรุปหัวข้อที่พูดคุยกันพร้อมสิ่งที่ต้องทำ

อย่างไรก็ตาม ความสามารถของ Generative AI ระบุไว้ 3 เรื่อง คือ

 • Human like Respond - ตอบโต้ได้เหมือนมนุษย์และใช้ภาษากับเหตุผลเสมือนสื่อสารกับมนุษย์
 • Generate Story/Idea - ประมวลผลข้อมูลได้เป็นเรื่องราว หรือมีบริบทกลับมาได้
 • Summarize Information - สรุปข้อมูลจำนวนมากตามรูปแบบที่ต้องการ

การพัฒนาเทคโนโลยีในยุคนี้ จำเป็นต้องก้าวให้เร็ว เดินให้เหนือเทรนด์และทุกคนใช้งานได้อย่างเข้าใจ

related