svasdssvasds

เงินเดือนข้าราชการ จ่าย 2 งวด ครู ทหาร ตำรวจ คนที่ได้น้อยที่สุดได้งวดละเท่าไร

เงินเดือนข้าราชการ จ่าย 2 งวด ครู ทหาร ตำรวจ คนที่ได้น้อยที่สุดได้งวดละเท่าไร

SPRiNG ชวนส่องดู หากสมมุติ เงินเดือนข้าราชการจ่าย 2 งวด จริงๆ ขึ้นมา ข้าราชการพลเรือน ครู-ทหาร-ตำรวจ คนในตำแหน่งที่ได้เงินเดือนน้อยที่สุด จะได้งวดละเท่าไร ?

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงของสังคมขึ้นมา กับการจะจ่ายเงินเดือนราชการ แบ่งออกเป็น 2 งวด จากมติ ครม. เศรษฐา ทำให้แฮชแท็กร้อน #เงินเดือนราชการ ขึ้นมา

สำหรับ ข้าราชการในประเทศไทยนั้น หากแบ่งตามประเภทของข้าราชการ อาจมีหลายประเภท  และสามารถแบ่ง ข้าราชการได้ดังนี้ 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 3. ข้าราชการฝ่ายอัยการ 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 6. ข้าราชการรัฐสภา 7. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 8. ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 9. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 10. ข้าราชการทหาร 11. ข้าราชการตำรวจ 12. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 13. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 15. ข้าราชการการเมือง
 

อย่างไรก็ตาม อาชีพข้าราชการ ที่คนในสังคมให้ความสนใจ และถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน คงหนีไม่พ้น ครู ทหาร ตำรวจ เพราะอาชีพเหล่านี้ แทบจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของสังคม และ เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสังคม ที่เกี่ยวข้องกับทุกๆช่วงเวลา ไทม์ไลน์ในชีวิต 

เราลองมาดูกันว่า หาก อาชีพ ครู ทหาร ตำรวจ ต้องรับเงินเดือนข้าราชการ แบบแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดใน 1 เดือนแล้ว จะเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ การยกตัวอย่างจะยกจากตำแหน่ง ข้าราชการ ที่มีฐานเงินเดือน น้อยที่สุด ของแต่ละสายงาน

หากสมมุติ เงินเดือนข้าราชการจ่าย 2 งวด จริงๆ ขึ้นมา ข้าราชการพลเรือน ครู-ทหาร-ตำรวจ คนในตำแหน่งที่ได้เงินเดือนน้อยที่สุด จะได้งวดละเท่าไร  ?

• ตำรวจ 
ตำแหน่ง พลตำรวจสำรอง พ.๑  เงินเดือน  3,070 บาท
แบ่งจ่าย งวดละ 1,536 บาท  

• ทหาร
ตำแหน่ง พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) พ.๒  เงินเดือน 4,870 บาท
แบ่งจ่ายงวดละ 2,435 บาท  

• ข้าราชการพลเรือน  
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เงินเดือน 4,870 บาท
แบ่งจ่ายงวดละ 2,435 บาท  

• ครู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เงินเดือน  15,050 บาท 
แบ่งจ่ายงวดละ 7,525  บาท

• นายกรัฐมนตรี เงินเดือน 75,590 บาท
 แบ่งจ่ายงวดละ 37,795 บาท

อย่างไรก็ตาม เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ยังเปิดทางไว้ว่า ไม่ใช่ข้าราชการ ทุกคน จะได้รับเงินเดือนเป็น 2 งวด ใน 1 เดือน โดยรัฐบาลเพื่อไทยจะดำเนินการโดยให้ข้าราชการเลือกว่าจะรับเงินเดือนแบบ 1 งวด หรือ 2 งวด เพราะเข้าใจว่าการเสนอทางเลือกใหม่มีทั้งผู้ที่ชื่นชอบและไม่ชอบ แต่รัฐบาลบริหารจัดการประเทศโดยคำนึงถึงทุกมิติในการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสิ่งที่ไม่เป็นภาระงบประมาณ และคำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง ยกตัวอย่างข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามาทำงาน อาจมีปัญหาภาระการเงินหากต้องแบ่งจ่าย ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำการสำรวจ และให้ข้าราชการเลือกเองว่ารับเงินเดือนแบบใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related