svasdssvasds

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เป็นประมุของค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักร

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เป็นประมุของค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักร

หลังการสวรรคตของควีนเอลิซาเบธที่ 2 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ สืบทอดราชบัลลังก์เป็นประมุของค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักร โดยพระองค์ทรงเลือกใช้พระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3" (King Charles III)

 9 ก.ย. 2565 กษัตริย์พระองค์ใหม่ของประเทศอังกฤษได้รับการยืนยันพระนามอย่างเป็นทางการแล้ว คือ "สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3" ทรงขึ้นครองราชสมบัติในวันที่ 8 กันยายน 2022 ภายหลังการสวรรคตของพระราชมารดา

สำหรับพระนามเรียกขาน อดีตเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงตัดสินพระทัยครั้งแรกในฐานะประมุของค์ใหม่ว่า พระองค์จะถูกเรียกขานด้วยพระนามว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 (King Charles III)

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัชทายาทอยู่นานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ คือเป็นอยู่ 70 ปี ตั้งแต่พระชนมายุ 3 พรรษา ปัจจุบันพระชนมายุ 73 พรรษาแล้ว ขณะที่ คามิลลา พระชายาของพระเจ้าชาร์ลส์ จะกลายเป็นดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ เป็นพระราชินี

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เป็นประมุของค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักร

 

 

พระราชประวัติ สมเด็จพระราชาธิบดีชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระชนมพรรษา 73 พรรษา 

พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1948 (พ.ศ. 2491) มีพระยศตั้งแต่แรกประสูติว่า เจ้าชายชาลส์แห่งเอดินบะระ เป็นพระราชโอรสองค์โตของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป มีพระขนิษฐา 1 พระองค์คือ เจ้าหญิงแอนน์ และพระอนุชา 2 พระองค์ คือเจ้าชายแอนดรูว์ และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด 

ทรงได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ เมื่อพระชันษา 10 ปี และขึ้นเป็นมกุฎราชกุมาร รัชทายาทลำดับที่ 1 เมื่อเจริญพระชันษา 21 ปี โดยไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้สืบมานับตั้งแต่บัดนั้น

related