svasdssvasds

การไฟฟ้าอุดรแจงแล้ว เหตุเด็กนร.ถูกไฟดูด บาดเจ็บ 5 ราย

การไฟฟ้าอุดรแจงแล้ว เหตุเด็กนร.ถูกไฟดูด บาดเจ็บ 5 ราย

การไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี แจงแล้ว เหตุเด็กนร.ถูกไฟดูด บาดเจ็บ 5 ราย คาดมีไฟฟ้ารั่วภายในโรงเรียนก่อนน้ำท่วมอยู่ก่อนแล้ว ล่าสุดเร่งป้องกันและลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจตราความปลอดภัยของเสาโคมไฟถนน และตัดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบไฟถนนในจุดที่น้ำกำลังจะท่วมถึง

ตามที่มีข่าวอุบัติเหตุเด็กนักเรียนถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บ 5 ราย บริเวณที่น้ำท่วมในอำเภอเมืองอุดรธานี วันที่ 16 กันยายน 2565 ช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.นั้น การไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอรายงานให้ทราบดังนี้

เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูด 2 จุด

จุดที่ 1 หลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ บริเวณโคนเสาไฟสาธารณะ(เสาโคมไฟถนน) มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ปัจจุบันพ้นขีดอันตรายแล้วอยู่ระหว่างพักรักษาตัวเพื่อดูอาการ

ตรวจสอบแล้ว หลังน้ำลดพบกระแสไฟฟ้ารั่วที่เสาไฟถนนประมาณ 9 แอมป์ แสดงว่ามีไฟฟ้ารั่วอยู่ก่อนแล้ว ก่อนน้ำท่วม เมื่อน้ำท่วมเสาโคมไฟถนน ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วกระจายลงในน้ำ ทำให้คนที่เข้าไปใกล้ หรือสัมผัสเสาไฟฟ้าถูกไฟฟ้าดูด ในทำนองเดียวกันกับการจับปลาด้วยการช็อคด้วยกระแสไฟฟ้า การแก้ไขได้ทำการตัดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบไฟถนนของทางเทศบาล บริเวณนั้นแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกคอกม้า เหตุเกิดที่โคนเสาต้นติดตั้งหม้อแปลงที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกไฟฟ้าดูด 2 ราย (ปัจจุบันทางโรงพยาบาลให้กลับบ้านได้แล้ว) ตรวจสอบแล้ว สันนิษฐานว่ามีไฟฟ้ารั่วภายในโรงเรียน กระแสไฟฟ้าไหลลงดินหรือลงน้ำ แล้วไหลกลับมาครบวงจรที่จุดต่อลงดินที่โคนเสาต้นที่ติดตั้งหม้อแปลง ทำให้บริเวณโคนเสาเสมือนมีไฟฟ้ารั่ว เมื่อมีคนเข้าไปใกล้ ก็จะถูกกระแสไฟฟ้าดูด(จากแรงดันย่างก้าว หรือ Step Voltage) ในทำนองเดียวกันกับจุดที่ 1 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีได้ทำการแก้ไขแล้ว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ แม้ว่าระบบไฟฟ้าที่จุดเกิดเหตุ จะมิใช่ทรัพย์สินของ กฟภ.แต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนที่ทาง กฟภ.มิได้นิ่งนอนใจ ซึ่งทาง กฟภ.จะได้ร่วมกับทางเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในการดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยง เช่น การตรวจตราความปลอดภัยของเสาโคมไฟถนน การตัดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบไฟถนนในจุดที่น้ำกำลังจะท่วมถึง เป็นต้น

related