svasdssvasds

กอนช. เตือน 14 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม หลังมีฝนตกหนักถึง 24 ก.ย.นี้

กอนช. เตือน 14 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม หลังมีฝนตกหนักถึง 24 ก.ย.นี้

กอนช. ออกประกาศเตือน "เฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล" เพิ่มสูง ย้ำ กรมชลฯ เตรียมรับมือ 14 จังหวัด หลังมีฝนตกหนักถึง 24 ก.ย.นี้

วันที่ 19 ก.ย. 2565 นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานน้ำแห่งชาติ ลงนามประกาศศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล ระบุว่า...ตามที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำมูล ในช่วงวันที่ 13–18 กันยายน 2565 และติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน รวมถึงคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในช่วงวันที่ 18-24 กันยายน 2565 บริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบนจะมีฝนตกหนัก ประกอบกับพื้นที่น้ำท่วมเอ่อล้นตลิ่งก่อนหน้านี้ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง และมูลบน มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำสูงสุด

ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ ประสานให้กรมชลประทานพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนราษีไศล อยู่ในเกณฑ์ 1,400 – 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมวลน้ำจะไหลไปรวมกับแม่น้ำชีและลำน้ำสาขา ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์ 2,600 – 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.40 – 0.60 เมตร โดยอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังและล้นตลิ่ง

ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.2565 ดังนี้ 

ลุ่มน้ำชี  

-จังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณอำเภอกมลาไสย กุฉินารายณ์ ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด และร่องคำ 

-จังหวัดขอนแก่น บริเวณอำเภอโคกโพธิ์ไชย ชนบท บ้านแฮด พระยืน มัญจาคีรี แวงน้อย และแวงใหญ่ 

-จังหวัดชัยภูมิ บริเวณอำเภอคอนสวรรค์ เนินสง่า และเมืองชัยภูมิ  

-จังหวัดนครราชสีมา บริเวณอำเภอแก้งสนามนาง และบ้านเหลื่อม 

-จังหวัดมหาสารคาม บริเวณอำเภอกันทรวิชัย โกสุมพิสัย และเมืองมหาสารคาม

-จังหวัดยโสธร บริเวณอำเภอค้อวัง คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และเมืองยโสธร

-จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณอำเภอจังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทอง เมยวดี เมืองสรวง สุวรรณภูมิ เสลภูมิ และอาจสามารถ

-จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณอำเภอกันทรารมย์

-จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณอำเภอเขื่องใน และเมืองอุบลราชธานี

ลุ่มน้ำมูล  

-จังหวัดนครราชสีมา บริเวณอำเภอชุมพวง ลำทะเมนชัย และเมืองยาง

-จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณอำเภอแคนดง และสตึก

-จังหวัดสุรินทร์ บริเวณอำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม และรัตนบุรี

-จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณอำเภอบึงบูรพ์ ห้วยทับทัน ราษีไศล เมืองศรีสะเกษ และกันทรารมย์

-จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน และสว่างวีระวงศ์  

 

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้ 

-ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ 

-ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม โดยปรับแผนระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ เร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน ลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัย รวมทั้งจัดจราจรน้ำในแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่จะไหลหลากมายังบริเวณแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี

-เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที 

-ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

กอนช. เตือน 14 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม หลังมีฝนตกหนักถึง 24 ก.ย.นี้

กอนช. เตือน 14 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม หลังมีฝนตกหนักถึง 24 ก.ย.นี้