svasdssvasds

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. เอาผิดภูมิใจไทย - สร้างอนาคตไทย ป้ายหาเสียงผิดระเบียบ

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. เอาผิดภูมิใจไทย - สร้างอนาคตไทย ป้ายหาเสียงผิดระเบียบ

ศรีสุวรรณ จรรยา แจ้งเบาะแสต่อ กกต. ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดพรรคภูมิใจไทย และพรรคสร้างอนาคตไทย จัดทำป้ายหาเสียงผิดระเบียบของ กกต.

วันนี้ เวลา 10.00 น.ที่สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นเบาะแสต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดพรรคภูมิใจไทย และพรรคสร้างอนาคตไทย ที่จัดทำและติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงบริเวณริมถนนต่าง ๆ ทั่วประเทศไม่เป็นไปตามระเบียบของ กกต.

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กกต.ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2565 ที่ผ่านมา รวมทั้ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ในส่วนของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.บางส่วน ได้กำหนดให้ว่าที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตาม ในช่วง 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2565 ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่ 23 มี.ค.2565 แล้ว

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. เอาผิดภูมิใจไทย - สร้างอนาคตไทย ป้ายหาเสียงผิดระเบียบ

บทความที่น่าสนใจ

ศรีสุรรณ จรรยา กล่าวต่อไปว่า แต่ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรค ได้เริ่มจัดทำป้ายหาเสียงออกมาติดตั้งในบริเวณริมถนนสายต่างๆ หลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยนำเสนอนโยบายพรรค นำเสนอรูปหัวหน้าพรรคหรือบุคคลสำคัญของพรรค หรือนำเสนอรูปผู้สมัครพร้อมชื่อของพรรค เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและบุคคลทั่วไปจดจำได้

แต่เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ระบุไว้ชัดเจนว่า ประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาหาเสียง สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลข ประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าของประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาด้วย

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. เอาผิดภูมิใจไทย - สร้างอนาคตไทย ป้ายหาเสียงผิดระเบียบ

แต่จากการตรวจสอบป้ายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ที่เริ่มติดตั้งอยู่ริมถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ และของพรรคสร้างอนาคตไทยบางพื้นที่ กลับพบว่าแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงทุกแผ่นป้ายของสองพรรคการเมืองดังกล่าว ได้มีการจัดทำไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และระเบียบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 อันเป็นสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมาแจ้งเบาะแสให้ กกต.ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดตามครรลองต่อไป ศรีสุวรรณ จรรยา กล่าวในที่สุด

related