svasdssvasds

บิ๊กตู่ สั่งทุกเหล่าทัพ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

บิ๊กตู่ สั่งทุกเหล่าทัพ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

จากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นโนรู ที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ และดำรงความต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ กองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังสนับสนุนรัฐบาล โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูทันที

บิ๊กตู่ สั่งทุกเหล่าทัพ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

ข่าวที่น่าสนใจ

โดย ศูนย์บรรเทาสาธารภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลร่วมบรรจุกระสอบทราย เพื่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ดำเนินการขนย้ายสิ่งของให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว มอบน้ำดื่มสะอาด และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ตลอดจนสนับสนุนรถประปาสนามผลิตน้ำอุปโภคบริโภค และรถสุขาเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมทั้งสำรวจระดับน้ำท่า เสริมแนวคันกั้นน้ำ ปรับทางน้ำไหล ตรวจสอบความแข็งแรงคอสะพาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางการดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พ.ศ.2560

นอกจากนี้ ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วย จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยประกอบทางอากาศยาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดและการส่งผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้มีการจัดกำลังจากส่วนกลาง ได้แก่ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร การจัดรถยนต์บรรทุก และรถสไลด์ จากกรมยุทธบริการทหาร การจัดกำลังพลและรถยนต์บรรทุก เรือท้องแบนพร้อมเครื่องติดท้าย จากกรมการสื่อสารทหาร

บิ๊กตู่ สั่งทุกเหล่าทัพ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

การจัดกำลังพลและรถยนต์บรรทุก จากสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งจัดกำลังพลพร้อมเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ จากกรมแผนที่ทหารเพื่อประกอบกำลังในการสนับสนุนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่วนราชการในพื้นที่ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยกองทัพไทยตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ ที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยพร้อมทุ่มเทและระดมทุกสรรพกำลังที่มีอย่างเต็มขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และจะยังคงเคียงข้าง ดูแล ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

บิ๊กตู่ สั่งทุกเหล่าทัพ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

บิ๊กตู่ สั่งทุกเหล่าทัพ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

บิ๊กตู่ สั่งทุกเหล่าทัพ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

related