svasdssvasds

ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝนโนรู MEA ติดตามผลกระทบ ช่วยเหลือ 24 ชม.

ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝนโนรู MEA ติดตามผลกระทบ ช่วยเหลือ 24 ชม.

MEA จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝน การไฟฟ้านครหลวง” วางมาตรการความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู ขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุ โทร. 1784 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ตามที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชน ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู 
โดยในวันนี้ (29 กันยายน 2565) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝน การไฟฟ้านครหลวง” เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้องจักรเพชร การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ 

ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝนโนรู MEA ติดตามผลกระทบ ช่วยเหลือ 24 ชม. ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝนโนรู MEA ติดตามผลกระทบ ช่วยเหลือ 24 ชม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
โดยการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์พายุฝน การไฟฟ้านครหลวง” ในครั้งนี้ ได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในพื้นที่น้ำท่วมขัง ดูแลช่วยเหลือประชาชนในการรื้อย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำ ตรวจสอบจุดเสี่ยงสายสื่อสาร ไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับพื้นที่ก่อสร้างบ่อร้อยท่อสายไฟฟ้าใต้ดินนั้น ได้มีการจัดเตรียมทีมตรวจสอบแก้ไขปัญหา มิให้เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขัง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยต่อไปว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้น้ำฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้ ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลักษณะแอ่งกระทะน้ำท่วมบ่อยครั้ง รวมถึงชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ราบลุ่ม แนะนำประชาชนหากพบว่ามีแนวโน้มที่ระดับน้ำบริเวณบ้านจะเริ่มท่วมสูงขึ้นจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าขอให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด อีกทั้ง สำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง ให้กิ่งไม้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่ระสายไฟฟ้า เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับ รวมไปถึงอาจจะทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้ ในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณา จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสารสถานการณ์ แจ้งเตือนความปลอดภัย อย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัย หรือต้องการความช่วยเหลือ จากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงหากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

related