svasdssvasds

LINE ผลึกกำลัง ปภ. และอุตุฯ เปิดตัว LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติ

LINE ผลึกกำลัง ปภ. และอุตุฯ เปิดตัว LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติ

LINE ประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดตัว LINE ALERT บัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนที่เข้าถึงง่าย ทั่วถึง และทันเวลา

วันนี้ที่ ไลน์ พาร์ค ออฟฟิศ ไลน์ ประเทศไทย อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นางสาวชมภารี ชมพูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และ ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์และให้บริการ LINE ALERT เพื่อสร้างช่องทางรวบรวมและสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประเทศไทย

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้บริหาร ปภ. กรมอุตุฯ และผู้แทนบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

เปิดตัว LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติ

 

บทความที่น่าสนใจ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศที่สอดรับกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันนิยมสื่อสารผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็วและเข้าถึงระดับพื้นที่ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

โดยที่ผ่านมา ปภ.ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนทั้งในรูปแบบแอพพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT และ LINE Official @1784DDPM รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางการของ ปภ. เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยและให้ประชาชนเข้าถึงการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว

เปิดตัว LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติ

สำหรับการเปิดให้บริการ LINE ALERT ซึ่งเป็นบัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติ ที่บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการและเชิญชวนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมโครงการ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างแพลตฟอร์ม LINE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติในประเทศไทย ในการเพิ่มช่องทางแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชน ซึ่งเป็นการหนุนเสริมรูปแบบของการแจ้งเตือนสาธารณภัยเพิ่มจากที่หน่วยงานมีอยู่ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เข้าถึงง่าย ทั่วถึง และทันเวลา สามารถเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

LINE ALERT เป็นบัญชีทางการที่จะแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง โดยมี LINE ประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มตัวกลางสำหรับการสื่อสาร โดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นหน่วยงานอัปเดตและนำส่งข้อมูลเพื่อทำการแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนทั่วประเทศ โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพียงค้นหา @linealert หรือ https://lin.ee/l40xtWN /

related