svasdssvasds

เตือน โรคเมลิออยด์พบบ่อยในฤดูฝน ติดเชื้อจากดิน-น้ำ คนไทยเสียชีวิตแล้ว 7 ราย

เตือน โรคเมลิออยด์พบบ่อยในฤดูฝน ติดเชื้อจากดิน-น้ำ คนไทยเสียชีวิตแล้ว 7 ราย

สธ. เตือน! โรคเมลิออยด์พบบ่อยในฤดูฝน ติดเชื้อจากดิน-น้ำ คนไทยเสียชีวิตแล้ว 7 ราย ป่วยอีก 24 รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง งานบ้าน และเกษตรกร

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เผยว่า โรคเมลิออยโดสิส ( Melioidosis ) หรือ โรคเมลิออยด์ หรือโรคไข้ดิน เป็นโรคติดเชื้อประจำถิ่นของทุกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei  ซึ่งพบได้ในดินและน้ำ พบได้ทุกภาคของประเทศไทย  เชื้อโรคชนิดนี้ติดต่อสู่คนโดยการสัมผัสเชื้อในดินหรือน้ำ โดยเฉพาะการสัมผัสกับเชื้อบริเวณผิวหนังที่มีแผลเปิดนั้นเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูงรวมทั้งการดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน  และอาจจะได้รับเชื้อผ่านทางการหายใจ จากการสูดหายใจเอาฝุ่นผงดินที่มีเชื้อเข้าไป  

ส่วนการแพร่กระจายระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้นมีการรายงานว่าพบได้น้อย  สำหรับสถานการณ์โรคเมลิออยด์ ของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยฯ จำนวน 24 ราย เสียชีวิต 7 ราย พบผู้ป่วยในทุกกลุ่มวัย แต่ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง งานบ้าน และเกษตรกร พบจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเทพา (7 ราย ) รองลงมาคืออำเภอเมืองสงขลา (5 ราย ) และสิงหนคร (4 ราย) และพบผู้ป่วยกระจายในพื้นที่ทุกอำเภอ   

โรคเมลืออยด์ (Melioidosis) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ที่พบได้ทั่วไปในดิน น้ำ พบการติดเชื้อได้บ่อยในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย โรคปอด โรคใต ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

โรคเมลิออยด์ติดได้ทาง

-การรับเชื้อผ่านบาดแผลที่ผิวหนัง

-การดื่มน้ำหรือการรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน

-การสูดหายใจรับฝุ่นละอองที่มีเชื้อปนเปื้อน

 

อาการ
อาการทั่วไป คือ มีใข้ และมีฝีหนองที่ผิวหนังหรือบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่คอ อาจพบการติดเชื้อในอวัยวะภายในอื่น ๆ เช่น ปอด ตับ ม้าม ไต ไปจนถึงติดเชื้อในกระแสเลือดแบบเฉียบพลันอย่างรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ อาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย และปริมาณของเชื้อที่ได้รับ

วิธีการป้องกัน

-หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน หรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นต้องสวมรองเท้าบูทถุงมือยาง กางเกงขายาวหรือชุดลุยน้ำ

-หากมีบาดแผลที่ผิวหนัง ควรรีบทำความสะอาดบาดแผล และหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลนั้นจะแห้งสนิท

-รับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาด

-หลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งหรือลงไร่นา ในขณะที่มีพายุฝนหรือสภาพอากาศแปรปรวน

เตือน โรคเมลิออยด์พบบ่อยในฤดูฝน ติดเชื้อจากดิน-น้ำ คนไทยเสียชีวิตแล้ว 7 ราย

 

ข้อมูลจาก : สาธารณสุขจังหวัดสงขลา - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย