svasdssvasds

เชียงใหม่ระทึก เกิดแผ่นดินไหว 4.1 แมกนิจูด อ.ดอยสะเก็ด สะเทือนถึง ลำพูน

เชียงใหม่ระทึก เกิดแผ่นดินไหว 4.1 แมกนิจูด อ.ดอยสะเก็ด สะเทือนถึง ลำพูน

เชียงใหม่ระทึก เกิดแผ่นดินไหว 4.1 แมกนิจูด อ.ดอยสะเก็ด ขณะที่แรงสั่นสะเทือนถึง ลำพูน  ผู้ว่าฯ สั่งให้ ทุกอำเภอสำรวจความเสียหายด่วน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565  เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 แมกนิจูด ความลึก 2 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน 

อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายอำเภอที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหว และ อำเภอค้างเคียงที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ให้สำรวจความเสียหาย บ้านเรือนประชาชนและ รายงานผลการสำรวจมายังจังหวัดอย่างเร่งด่วน

ขณะที่สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประกอบด้วย เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่ทะลบหลวง อำเภอไชยปราการ เขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าเขื่อนทั้ง 4 แห่ง มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในภาวะปกติ

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนสำรวจความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ตำบลแม่เคิงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ระทึก เกิดแผ่นดินไหว 4.1 แมกนิจูด อ.ดอยสะเก็ด สะเทือนถึง ลำพูน

สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
-ขนาด 2.3 , 3.7 , 1.8 และ 2.5 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่  ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณจ.แพร่ (อ.ลอง อ.สูงเม่น อ.วังชิ้น อ.เด่นชัย และ อ.เมือง)  
จ.อุตรดิตถ์ (อ.ท่าปลา)  

-ขนาด 2.0 , 1.5 และ 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่  

-ขนาด 4.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณจ.เชียงใหม่ (อ.เมือง อ.สันกำแพง อ.สันทราย อ.แม่ริม และอ.ดอยสะเก็ด)  
จ.ลำพูน (อ.เมือง และอ.บ้านธิ) , จ.พะเยา (อ.ดอกคำใต้)  

-ขนาด 2.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่  ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณจ.แพร่ (อ.ลอง)

เชียงใหม่ระทึก เกิดแผ่นดินไหว 4.1 แมกนิจูด อ.ดอยสะเก็ด สะเทือนถึง ลำพูน