svasdssvasds

อย. เผยผลตรวจ บะหมี่รสไก่เผ็ดเกาหลียี่ห้อดัง พบสารส่วนประกอบยาฆ่าแมลง

อย. เผยผลตรวจ บะหมี่รสไก่เผ็ดเกาหลียี่ห้อดัง พบสารส่วนประกอบยาฆ่าแมลง

อย. เผยผลตรวจ บะหมี่รสไก่เผ็ดเกาหลียี่ห้อดัง ซองสีดำ พบสารส่วนประกอบของยาฆ่าแมลง สั่งอายัดเรียกคืนสินค้าทุกชิ้น พร้อมดำเนินคดีผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์

ตามที่มีข่าวสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ได้เรียกคืนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราหมี่ซีดาพ (Mie Sedaap) ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 รายการ เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารเอทิลีนออกไซด์ ซึ่ง อย. ตรวจสอบแล้วไม่พบการนำเข้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรุ่นดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และได้ตรวจสอบสถานที่นำเข้าและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราหมี่ซีดาพ รุ่นการผลิตที่นำเข้ามาในประเทศไทย เพื่อตรวจหาสารเอทิลีนออกไซด์ จำนวน 8 รายการ นั้น

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ผลตรวจวิเคราะห์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราหมี่ซีดาพ พบข้อบกพร่อง 2 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเอทิลีนออกไซด์ในผลิตภัณฑ์ หมี่ซีดาพ โคเรียน สไปซี่ ชิคเค่น (บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปรสไก่เผ็ดเกาหลี) ซองสีดำ เลขสารบบอาหาร 10-3-12535-5-0548 จำนวน 2 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นวันที่ผลิต 25 NOV 21 วันหมดอายุ 25 NOV 22 และ รุ่นวันที่ผลิต 07 DEC 21 วันหมดอายุ 07 DEC 22

ทั้งนี้ อย. ดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ ณ บริษัทผู้นำเข้าและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือบริษัทผู้นำเข้าให้เรียกคืนสินค้าทุกชิ้น และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกพื้นที่ 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย  กล่าวว่า อย. มีมาตรการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศอย่างเข้มงวด และติดตามรายงานสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของอาหารในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

related