svasdssvasds

กรมชลฯ เตือนพื้นที่เสี่ยง จ.นนทบุรี เหตุน้ำทะเลหนุนน้ำเจ้าพระยา 26-31 ต.ค.

กรมชลฯ เตือนพื้นที่เสี่ยง จ.นนทบุรี เหตุน้ำทะเลหนุนน้ำเจ้าพระยา 26-31 ต.ค.

กรมชลประทาน แจ้งเตือนภาวะน้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงวันที่ 26-31 ต.ค. 65 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงใน จ.นนทบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น ชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ชุมชมริมแม่น้ำเกาะเกร็ด ชุมชนท่าน้ำนนทบุรี

 กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือและศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ได้คาดการณ์สภาวะน้ำทะเลหนุนบริเวณสันดอนเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณหน้ากองทัพเรือกรุงเทพฯ ในช่วงวันที่ 26-31 ตุลาคม 2565 จะมีระดับน้ำทะเลหนุนคาดการณ์ มีค่าระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสูงเกินกว่า +1.40 ม.รทก. ซึ่งค่าระดับดังกล่าวรวมกับอัตร่าการระบายน้ำที่บางไทร อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบางพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี  

 โครงการชลประทานนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อม ภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมพื้นที่ จากภาวะน้ำทะเลหนุนรวมกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 

กรมชลฯ เตือนพื้นที่เสี่ยง จ.นนทบุรี เหตุน้ำทะเลหนุนน้ำเจ้าพระยา 26-31 ต.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ชาวนนท์อ่วม! ระดับน้ำเจ้าพระยาหนุนสูงมาก แค่ 3 ชม. ขึ้น 30 ซม. ใกล้แตะจุดวิกฤต

• เจ้าพระยาล้นท่วมชุมชนมัสยิดท่าอิฐ นนทบุรี ได้รับผลกระทบ 2 พันหลังคาเรือน

• สำนักงานทรัพยากรน้ำฯ ติดตามการเร่งการระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมนนทบุรี

โดยมีพื้นที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ประกอบด้วย

• ชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด

• ชุมชนบริเวณคลองบางภูมิ อ.ปากเกร็ด

• ชุมชนนอกคันกั้นน้ำหมู่ ๑ และ ๒ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด

• ชุมชนนอกคันกั้นน้ำวัดตาล และชุมชนวัดเตย ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด

• ชุมชมริมแม่น้ำของเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด

กรมชลฯ เตือนพื้นที่เสี่ยง จ.นนทบุรี เหตุน้ำทะเลหนุนน้ำเจ้าพระยา 26-31 ต.ค.

• ชุมชนวัดบางจาก ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด

• ชุมชนนอกคันกั้นน้ำวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ชุมชนนอกคันกั้นน้ำวัดแคนอก อ.เมือง

• นนทบุรี

• ชุมชนท่าน้ำนนทบุรี ชุมชนตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี

• ชุมชนวัดเขียน ชุมชนวัดค้างคาว ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี

• ชุมชนไทรม้า-ท่าอิฐ อ.เมืองนนทบุรี

• ชุมชนคลองบางกรวยและคลองบางสีทอง อ.บางกรวย

• พื้นที่ใต้สะพานพระรามห้า 

 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

related