svasdssvasds

เปิดพื้นที่ห้ามชุมนุมทั่วกรุงช่วงเอเปค ราชกิจจาฯ ประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว

เปิดพื้นที่ห้ามชุมนุมทั่วกรุงช่วงเอเปค  ราชกิจจาฯ ประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว

เช็กเลย! 20 สถานที่ห้ามจัดชุมนุมทั่วกรุงเทพ ช่วงเอเปค 2022 วันที่ 14-19 พ.ย. 65 ราชกิจจาฯออกประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว

จากกรณีที่รัฐบาลไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค (APEC 2022) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้นำประเทศและผู้เข้าร่วมประชุม 23 ประเทศ

ล่าสุด เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 "ห้ามชุมนุม" ตามสถานที่ หรือ โรงแรมในช่วงที่มีการประชุมเอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.2565 

เพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมสาธารณะ ที่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการสถานที่ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับสถานที่ "ห้ามชุมนุม" ในช่วงที่มีการประชุมเอเปค 2022 มีดังนี้

1.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2.โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

3.โรงแรมอนันตรา สยาม

4.โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ 

5.โรงแรมโรสวูด กรุงเทพ 

6.โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 

7.โรงแรมดิ แอทธินี 

8.โรงแรมคอนราด กรุงเทพ 

9.โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพ

10.โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ

11.โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

12.โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

13.โรงแรมโซ แบงคอก

14.โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรีย 

15.โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส 

16.โรงแรมแบงคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค 

17.โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ 

18.โรงแรมบันยันทรี

19.โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

20.โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

เอเปค 2022

เอเปค 2022

related