svasdssvasds

"กองทัพบก" กับภารกิจหลักงานประชุม APEC 2022 พร้อมดูแลความสงบ-ผู้นำทุกชาติ

"กองทัพบก" กับภารกิจหลักงานประชุม APEC 2022 พร้อมดูแลความสงบ-ผู้นำทุกชาติ

ผู้บัญชาการทหารบก ระดมทรัพยากรทางการทหาร สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประชุม APEC 2022 ย้ำทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี

 อีกไม่กี่วันก็จะถึงการประชุมเอเปค APEC 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation) ครั้งที่ 29 เวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความสำคัญระดับโลก ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้นำประเทศและผู้เข้าร่วมประชุม 23 ประเทศ

 ด้านผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เผยว่า ในฐานะที่กองทัพบกได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน "อนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร"  ทางกองทัพบกได้นำบุคลากร ยุทโธปกรณ์ ศักยภาพของหน่วยทหาร มาสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกในทุกมิติของการประชุม APEC 2022

"กองทัพบก" กับภารกิจหลักงานประชุม APEC 2022

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• APEC 2022 : ไขข้อสงสัย ไทยจะให้อะไรเป็นของที่ระลึกกับผู้นำเอเปค

• ใครเป็นนายกฯ ช่วงไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมเอเปค ?

• เปิดพื้นที่ห้ามชุมนุมทั่วกรุงช่วงเอเปค ราชกิจจาฯ ประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว

 ทั้งนี้ยังรวมถึงด้านข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ การเฝ้าระวังด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และการจัดกำลังพลวางแผนและร่วมในชุดประสานงาน ณ กองอํานวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรในการประชุมจากมณฑลทหารบกที่ 11

"กองทัพบก" กับภารกิจหลักงานประชุม APEC 2022

ภารกิจหลักของกองทัพบกในการประชุมเอเปค APEC 2022

• จัดกองทหารเกียรติยศร่วมกับเหล่าทัพในพิธีต้อนรับผู้นำประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุม  

• การจัดกําลังสารวัตรทหาร สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจและสายตรวจดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ประชุมและพื้นที่สำคัญ 

• จัดชุดสุนัขทหาร จำนวน 15 ชุด 30 ตัว ร่วมภารกิจตรวจสอบสถานที่ อารักขาบุคคล และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่

• ร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุด EOD จากกรมสรรพาวุธทหารบกในการตรวจสอบพื้นที่ 

• หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก สนับสนุนชุดระบบเฝ้าตรวจและเฝ้าระวังทางอากาศ (Anti Drone)

• ส่วนด้านการรักษาพยาบาลได้จัดเตรียมโรงพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้การรักษาฉุกเฉินเร่งด่วนในทุกสถานการณ์  รวมทั้ง ศูนย์การบินทหารบกจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป ๑๔๕ (เฮลิคอปเตอร์พยาบาล) เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก

• กรมดุริยางค์ทหารบกได้จัดชุดการแสดงทางวัฒนธรรมสําหรับงานเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศ 

 ผู้บัญชาการทหารบก ได้เผยอีกว่า ทางกองทัพบกได้ทำงานประสานถึงมาตรการในการเฝ้าระวังด้านการข่าว ในพื้นที่ชายแดนผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ดำรงความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การเฝ้าตรวจและการผ่านเข้าออกตามด่านชายแดน และพื้นที่ส่วนกลางในสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ก็จะดำเนินการคู่ขนานเช่นกันการสนับสนุนดังกล่าวเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้แขกผู้มาเยือนจากทุกประเทศมีความประทับใจ เกิดการเปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล  "OPEN - CONNECT - BALANCE" ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม 

 อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการจัดประชุมในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคน จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทหารจะร่วมกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ ผู้คน เหตุการณ์ กิจกรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามปกติและเรียบร้อย อันจะส่งผลต่อบรรยากาศอันดีของประเทศในช่วงเวลาสำคัญนี้

 

related