svasdssvasds

เด็กอุเทนถวาย ประท้วงปิดถนน เรียกร้องเปิดเรียนตามปกติ แทนออนไลน์

เด็กอุเทนถวาย ประท้วงปิดถนน เรียกร้องเปิดเรียนตามปกติ แทนออนไลน์

นักศึกษาอุเทนถวาย รวมตัวประท้วงปิดถนน เรียกร้องให้คณบดีเจรจาตามข้อเรียกร้อง เปิดการเรียน-การสอน ตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์โควิดผ่อนคลายแล้ว แต่ยังต้องเรียนออนไลน์แบบ100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ไม่ได้ปฏิบัติจริง และยังต้องจ่ายค่าเทอมเต็มอัตรา ใครฝ่าฝืนถูกพักการเรียน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กว่า 400 คน รวมตัวเรียกร้อง ปิดถนนหน้ามหาวิทยาลัย ขอให้คณบดีออกมารับหนังสือ และเจรจาตามข้อเรียกร้องของนักศึกษา กรณีที่คณบดียังไม่อนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลับเข้ามาเรียนออนไซต์ตามปกติ แต่ยังให้เรียนออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาไม่เข้าใจการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งนักศึกษายังเสียค่าบำรุงการศึกษาตามปกติ ไม่ได้รับการลดหย่อน จึงอยากเรียกร้องให้มีพิจารณาในเรื่องนี้ และอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลับเข้าเรียนตามปกติในมหาวิทยาลัย

เด็กอุเทนถวาย ประท้วงปิดถนน

เนื่องจากในปัจจุบันทางรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 และอนุญาตให้สถาบันต่างๆสามารถเปิดการเรียนการสอบแบบ on site ได้ตามปกติ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และชดเชยโอกาสในการเรียนการสอนที่เสียไปกว่า 2 ปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ในขณะที่คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยฯสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ แต่คณบดีกับมีคำสั่งห้ามไม่ให้นักศึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในบางวิชาเข้าเรียนแบบ on site ทั้งๆที่เป็นวิชาที่ต้องทำความเข้าใจ และต้องอาศัยการปฏิบัติจริง เช่นการก่อนอิฐ ก่อปูน  การสร้างโมเดลต่างๆ

เด็กอุเทนถวาย ประท้วงปิดถนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นักศึกษาบางส่วนในชั้นปีต่างๆ ถูกพักการเรียนเนื่องจากฝ่าฝืนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย เกินกว่าเวลาที่กำหนด ก็ถูกพักการเรียน จึงต้องการคำตอบว่าใช่ดุลพินิจใดในการตัดสินว่าให้พักการเรียน หรือ ขึ้นอยู่กับอำนาจคณบดี

เด็กอุเทนถวาย ประท้วงปิดถนน

หากข้อเรียกร้องไม่บรรลุตามที่นักศึกษายื่นข้อเรียกร้องไป ทางนักศึกษาก็ต้องการให้มีการเปลี่ยนคณบดี เนื่องจากที่ผ่านมา ข้อเสนอในประเด็นต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมของนักศึกษามักถูกตีตกเสมอ หากไม่สามารถแก้ไขตามข้อเรียกร้องได้ก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลง

ภายหลังการชุมนุมเรียกร้องตั้งแต่ช่วงเช้า และมีการเจรจาในหลายครั้งและยังไม่ได้ข้อสรุป จนกระทั่ง เวลา 13.26 น. อาจารย์มนูญ จิตรสำเริง รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ออกมาประกาศว่า ทางคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะยอมให้ นักศึกษาปี 1-4 เข้าเรียน on site เต็มรูปแบบในวันจันทร์ ที่ 28 พ.ย.65  โดยได้ขอตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์แต่ละภาควิชาเพื่อหารือแนวทางป้องกัน และดูแลความปลอดภัย ของนักศึกษารุ่นน้องปี1 ที่เข้ามา on site ในวันจันทร์นี้อย่างไร

เด็กอุเทนถวาย ประท้วงปิดถนน

related