svasdssvasds

พยากรณ์อากาศวันนี้ กทม.เช้านี้ยังหนาวอยู่ ยอดดอย-ยอดภู ต่ำสุด 5 องศา

พยากรณ์อากาศวันนี้ กทม.เช้านี้ยังหนาวอยู่ ยอดดอย-ยอดภู ต่ำสุด 5 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ กรุงเทพ-ปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศา ยอดดอย - ยอดภู อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 องศา

 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากลมแรงและอากาศแห้งในระยะนี้

 สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
ฝุ่นละอองในระยะนี้: ประเทศไทยตอนบนมีการส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• พยากรณ์อากาศวันนี้ กทม. อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศา ใต้ฝนฟ้าคะนองลมแรง

• กรมอุตุฯ เผย เหนือ-อีสานเย็นถึงหนาว กทม. อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศา

• ไทยตอนบนอากาศเย็น อุณหภูมิลด1-3 องศา เตือน 24-26 ธ.ค. ทะเลอ่าวไทยคลื่นสูง

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้ กทม.เช้านี้ยังหนาวอยู่ ยอดดอย-ยอดภู ต่ำสุด 5 องศา

กรุงเทพและปริมณฑล

• อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

• อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคเหนือ

• อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า

• อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

• บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด

• อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า

• อุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส

• บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

• อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

• อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก

• อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

• อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

• ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

• ตอนบนของภาค อากาศเย็นในตอนเช้า ตอนล่างของภาค มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมาก

• บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

• อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส

• ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

• ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

• ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

• ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

• มีเมฆเป็นส่วนมาก

• อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

• ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

ที่มา : กรมอุตุนิมวิทยา

related