svasdssvasds

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "ลมหนาวมาเยือนปีใหม่" มาตามนัด วันนี้เย็นพีคสุด

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "ลมหนาวมาเยือนปีใหม่" มาตามนัด วันนี้เย็นพีคสุด

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า "ลมหนาวมาเยือนปีใหม่" ตรงตามนัด! ภาพรวมวันนี้ถือว่าอากาศเย็นพีคสุดแล้วในช่วง 1-8 ม.ค. ยกเว้นภาคเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ คาดหมายสภาพอากาศทั่วไป ในช่วงวันที่ 2 - 7 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงระวังอันตรายการสัญจร ในบริเวณที่มีหมอก และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• พยากรณ์อากาศวันนี้ ทั่วไทยอากาศเย็นถึงหนาวรับปีใหม่ 2566 ยอดภู ยอดดอย 3 องศา

• พยากรณ์อากาศวันนี้ กทม.เช้านี้ยังหนาวอยู่ ยอดดอย-ยอดภู ต่ำสุด 5 องศา

• พยากรณ์อากาศวันนี้ กทม. อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศา ใต้ฝนฟ้าคะนองลมแรง

คาดหมายสภาพอากาศรายภาคระหว่างวันที่ 1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2566

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า \"ลมหนาวมาเยือนปีใหม่\" มาตามนัด วันนี้เย็นพีคสุด

 

กรุงเทพและปริมณฑล

• ในวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคเหนือ

• ในช่วงวันที่ 1 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 29 องศาเซลเซียส

• บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 10 องศาเซลเซียส

• ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส

• อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 12 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 5 – 7 ม.ค. 66

• อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 12 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ภาคกลาง

• ในวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

• ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 6 – 7 ม.ค. 66

• อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

• ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

• ตั้งแต่จังหวัดสงขลาขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

• ตั้งแต่จังหวัดปัตตานีลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

• อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

• ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่

• ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

• อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส

related