svasdssvasds

บัวน้อย ยังอยู่บ้านเดิม คนแห่ไปเยี่ยม

บัวน้อย ยังอยู่บ้านเดิม คนแห่ไปเยี่ยม

เจ้าบัวน้อย ลิงกอริลลาตัวสุดท้ายของไทย ในสวนสัตว์พาต้า อาศัยอยู่ในห้องกระจกกรงขนาดใหญ่ติดแอร์ ปลอดเชื้อโรค ที่ทางสวนสัตว์เปิดให้บริการเป็นปกติ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่บัวน้อย ในทุกอย่างตามมาตรฐาน และ มีเด็กๆ และครอบครัวพากันไปเยี่ยมเยียนเจ้าบัวน้อย

ปัจจุบัน เจ้าบัวน้อย มีอายุกว่า 36ปี ซึ่งถ้าเทียบอายุกับคนน่าจะประมาณ 50 ปี บัวน้อยเข้ามาอยู่สวนสัตว์พาต้าก่อนประเทศไทยจะเข้าร่วมสัญญาไซเตส ห้ามซื้อขายสัตว์คุ้มครองหายาก จึงทำให้บัวน้อยไร้คู่และต้องอยู่โดดเดี่ยวในปัจจุบัน หากนำไปปล่อยป่ามีโอกาสสูงที่จะเข้าฝูงไม่ได้ และเจอปัญหาโรคติดต่อจนป่วยเสียชีวิต บัวน้อยถือว่าอายุยืนกว่ากอริลลาส่วนใหญ่ที่มีอายุขัยเฉลี่ย มากสุดแค่ 30 ปี

การเลี้ยงดูบัวน้อย ในกรงขนาดใหญ่สามารถเปิดรับแสงแดดได้ มีการติดแอร์ มีชิงช้า เชือก และเปล ให้เล่นคลายเหงา มีทีวีให้ดู เป็นสิ่งยืนยันว่าบัวน้อยมีความสุข

ผู้บริหารห้างพาต้ากำลังปรับปรุงพื้นที่และกำลังมองหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นไปและยังคงดูแลสัตว์ทุกตัวในสวนสัตว์พาต้าต่อไป

ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า

 

ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า ลิงกอริลลาสวนสัตว์พาต้า สวนสัตว์พาต้า สวนสัตว์พาต้า

related