svasdssvasds

บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง!

บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง!

กิจกรรมการรวมตัวกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่ทำการเดินขบวนจากหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มายังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยมีทั้งคนดังเหล่า อินฟลูออ็นเซอร์ และนักการเมือง อาทิ พรรคเพื่อไทย พรรคไทยสร้างไทย และพรรคก้าวไกล ที่มาร่วมกิจกรรม ทั้ง นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ , อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร และ นายแพทย์ชลนทาน ศรีแก้ว มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงพลังและสร้างการรับรู้ในสังคมเกี่ยวกับความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและรสนิยมทางเพศ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงมีกิจกรรมรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐจนถึงแก่ชีวิตทั้งนี้ภายในงาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติสิทธิพันธ์ุ และ ลูกชาย ก็มาร่วมงานด้วย

บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง!

บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง! บรรยากาศงาน Bangkok Pride 2023 สยามกลายเป็นสีรุ้ง!

related