svasdssvasds

กลุ่มทะลุวังรวมตัวจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับ บุ้ง หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้

กลุ่มทะลุวังรวมตัวจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับ บุ้ง หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้

กลุ่มทะลุวังรวมตัวจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับ บุ้ง หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ รำลึกการจากไปของ บุ้ง เนติพร หรือบุ้งทะลุวัง

SHORT CUT

  • หลังการจากไปของบุ้งทะลุวัง
  • กลุ่ทะลุวังได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงเธอ
  • หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้

กลุ่มทะลุวังรวมตัวจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับ บุ้ง หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ รำลึกการจากไปของ บุ้ง เนติพร หรือบุ้งทะลุวัง

เมื่อวันที่ 14 พฤาภาคม 2567 หลังการจากไปของบุ้ง เนติพร หรือ บุ้งทะลุวัง

กลุ่มทะลุวังได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงการจากไปของเธอ 

นกิจกรรมได้มีการยืนชูรูปพร้อมข้อความไว้อาลัยให้กับ น.ส.เนติพร หรือ บุ้ง นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ผู้ต้องขังคดีละเมิดอำนาจศาล และกระทำผิดมาตรา 112 เมื่อเวลา 17.00 น. บริเวณหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ และเริ่มกิจกรรมยืนไว้อาลัยในเวลา 18.00-19.12 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาทีและจะจุดเทียนเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับบุ้ง

related