svasdssvasds

“เครือข่ายกัญชา” นัดชุมนุมใหญ่วันกัญชาไทย 9 มิถุนายน หน้า ยูเอ็น

“เครือข่ายกัญชา” นัดชุมนุมใหญ่วันกัญชาไทย 9 มิถุนายน หน้า ยูเอ็น

“เครือข่ายกัญชา” นัดชุมนุมใหญ่วันกัญชาไทย 9 มิถุนายน หน้า ยูเอ็น ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล ประกาศปักหลักจนกว่ารัฐบาลจะยอมรับเงื่อนไขใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์กำหนดสถานะกัญชา กลุ่มผู้ปลูกกัญชาเตรียมร้องศาลปกครอง หากรัฐดึงดันนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

SHORT CUT

  • “เครือข่ายกัญชา” นัดชุมนุมใหญ่วันกัญชาไทย 9 มิถุนายน หน้า ยูเอ็น
  • ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล ประกาศปักหลักจนกว่ารัฐบาลจะยอมรับเงื่อนไขใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์กำหนดสถานะกัญชา
  • เตรียมร้องศาลปกครอง หากรัฐดึงดันนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

“เครือข่ายกัญชา” นัดชุมนุมใหญ่วันกัญชาไทย 9 มิถุนายน หน้า ยูเอ็น ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล ประกาศปักหลักจนกว่ารัฐบาลจะยอมรับเงื่อนไขใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์กำหนดสถานะกัญชา กลุ่มผู้ปลูกกัญชาเตรียมร้องศาลปกครอง หากรัฐดึงดันนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ประกาศท่าทีการเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปยังสำนักงานสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ถ.ราชดำเนิน เพื่อประกาศเตรียมฟ้องศาลปกครอง หากรัฐนำกัญชากลับสู่ยาเสพติด สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายฯ กล่าวว่า สิ่งที่เครือข่ายเรียกร้องคือ ขอให้ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำหนดสถานะของพืชกัญชา โดยให้มีการจัดทำข้อมูลวิทยาศาสตร์จำนวน 2 ชุดประกอบด้วย 1. ข้อมูลการเปรียบเทียบคุณลักษณะสามประการของ ระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และกัญชา คุณลักษณะสามประการประกอบด้วย ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และ 2. ให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐเพื่อทำงานสำรวจวิจัยผลที่เกิดขึ้นหลังการปลดล๊อคกัญชาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หากผลการวิจัยพบว่าช่วงสองปีที่ผ่านมากัญชาก่อความร้ายแรงกับสังคม ไม่ก่อประโยชน์ต่อสังคม ก็ให้นำกัญชาไปควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติด แต่หากที่ผ่านมากัญชาใช้รักษาโรคที่โรงพยาบาลรัฐปฏิเสธการรักษาจนหายขาดและโรคพื้นฐานอื่นที่ดำเนินการรักษากันอยู่ทั่วประเทศเป็นประโยชน์ต่อภาวะทางสุขภาพของประชาชนก็ให้นำกัญชากลับคืนสู่ประชาชนด้วยการควบคุมโดยกฎหมายระดับ พ.ร.บ.

ดังนั้น เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยจึงขอประกาศการชุมนุมเพื่อให้สติกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชน ไม่ใช่ของคนกลุ่มเดียวและเมื่อถือพรรคเพื่อไทยถืออำนาจรัฐจะต้องใช้อำนาจในทางถูกต้องด้วยการกำหนดสถานะกัญชาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หากพรรคเพื่อไทยยังยืนยันนำกัญชากลับสู่ยาเสพติด เราจะมาร่วมกันชุมนุมตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน เป็นต้นไปจนกว่ารัฐบาลจะยินยอมใช้กระบวนการที่ถูกต้องในการกำหนดอนาคตกัญชา 
“พวกเราไม่ยอมรับกรณีรัฐบาลจะนำกัญชากลับคืนเป็นยาเสพติดก่อน แล้วค่อยมาคุยเรื่อง การออก พรบ.ควบคุมอีกครั้ง เรามีประสบการณ์มากมาย ที่ทำให้ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะทำจริง โดยเฉพาะรัฐบาลที่รายล้อมไปด้วยนายทุนที่เอื้อกับบริษัทยายักษ์ใหญ่ ดังนั้นเราจึงจะปักหลักชุมนุมจนกว่ารัฐบาลจะยอมรับเงื่อนไขการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์” นายประสิทธิ์ชัย ย้ำ

related