svasdssvasds

มติวิปรัฐบาล-ฝ่ายค้าน อภิปรายงบประมาณปี 68 ฝั่งละ 20 ชม. ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

มติวิปรัฐบาล-ฝ่ายค้าน อภิปรายงบประมาณปี 68 ฝั่งละ 20 ชม. ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

ประธานวิปรัฐบาล เผยกรอบเวลาอภิปรายงบ 68 ลงตัว คาดร่างงบเข้าสภาฯ 11 มิ.ย. ยังมีเวลาศึกษาตั้ง 7 วัน เปิดโอกาสฝ่ายค้านอภิปรายเต็มที่ หวังเป็นประโยชน์กับประชาชน

ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิปรัฐบาล ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568  วันที่ 19 -20 มิถุนายน 2567 ว่า ได้ตกลงกรอบเวลาการอภิปรายกับฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายค้านได้ไป 20 ชั่วโมง ส่วนฝ่ายรัฐบาลได้ 20 ชั่วโมงเช่นกัน และประธานในที่ประชุม 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมดเป็น 41 ชั่วโมง

"ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันรัฐบาลสามารถชี้แจงตอบคำถามได้ ถือว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่ายประชาชนได้ติดตามการพิจารณางบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณที่ทุกคนเสียภาษี เป็นเรื่องสำคัญที่เราได้ปรับเวลาเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามอย่างเต็มที่” นายวิสุทธิ์ กล่าว

ประธานวิปรัฐบาล กล่าวด้วยว่าวันที่ 11 มิ.ย.67 จะได้รับเอกสาร และให้ สส. นำไปพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อม ส่วนวิปรัฐบาลมีการหารือ และจัดสรรบุคลากรเพื่อเตรียมข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related