svasdssvasds

กกต.เชิดชู จนท.-บุคลากร เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จ เลือก ส.ว.ระดับอำเภอ

กกต.เชิดชู จนท.-บุคลากร เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จ เลือก ส.ว.ระดับอำเภอ

กกต.ออกแถลงการณ์หัวใจแห่งความสำเร็จในการเลือก สว.ระดับอำเภอ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานกว่า 9 หมื่นคน ร่วมแรง ร่วมใจ ทำภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี

หัวใจแห่งความสำเร็จในการเลือก สว.ระดับอำเภอ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอนั้น

การดำเนินการตั้งแต่วันสมัครรับเลือก การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงการจัดการเลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ล้วนสำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจและการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันของผู้ดำเนินการเลือกระดับอำเภอ

ผู้ดำเนินการเลือกระดับอำเภอ อันประกอบด้วย

  1. คณะกรรมการระดับอำเภอ และ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 6,496 คน
  2. คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก "กปล." เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวนทั้งสิ้น 67,744 คน
  3. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จำนวน 18,560 คนซึ่งรวมผู้ปฏิบัติงานในการเลือกระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 92,773 คน

โดยบุคลากรที่กล่าวมาข้างต้นแต่งตั้งมาจากนายอำเภอ / ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิในอำเภอ ข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น จึงถือได้ว่า บุคลากรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะทำให้การเลือกในระดับอำเภอ เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักถึงความสำคัญของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนทุกภารกิจ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาด้วยดีโดยตลอด

สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 นี้ ขอให้ท่านยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมที่จะสนับสนุน อำนวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างเต็มกำลัง และขออำนวยพรให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ จำนวน 928 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จด้วยดี พร้อมส่งภารกิจต่อสำหรับการเลือกระดับจังหวัดต่อไป

กกต.เชิดชู จนท.-บุคลากร เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จ เลือก ส.ว.ระดับอำเภอ

กกต.ยืนยันความพร้อมเดินหน้าเฟ้นสภาสูง-ไร้ปัญหา  

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ในระดับอำเภอ ที่หอประชุมพระพิรุณรำลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่คัดเลือก สว.ในระดับอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเห็นว่า การเตรียมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ กกต.และทีมสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมความพร้อมอย่างดี และไม่มีปัญหาใดๆ พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้ซักซ้อมกันมา และไม่มีข้อกังวลใดๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมในการทำหน้าที่

ไม่กังวลศาล รธน.รับวินิจฉัย พ.ร.ป.เลือก สว.

ประธาน กกต.ยังมั่นใจด้วยว่า ด้วยการเลือกผู้สมัครในระดับอำเภอที่จะนำไปสู่การเลือกระดับจังหวัด ก่อนมีการเลือกระดับประเทศต่อไปนั้น จะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ พร้อมย้ำว่า ไม่กังวลต่อการรับคำร้องวินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา ของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ กกต.ยุติการเลือก สว. เพียงแต่รับคำร้องไว้วินิจฉัย ดังนั้น กกต.จึงดำเนินการเลือก สว.ตามกฎหมายต่อไป เนื่องจาก มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว.แล้ว และยังไม่มีคำสั่งใดมายับยั้ง ดังนั้น กกต.จึงดำเนินการต่อไป

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนข้อร้องเรียกเพิ่มเติมต่อการเลือก สว.นั้น ประธาน กกต.เปิดเผยว่า มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเข้ามา 2 เรื่อง รวมเป็น 22 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนเรื่องการจ้างผู้สมัครมาลงสมัคร ซึ่งหากตรวจสอบเบื้องต้น พบพยานหลักฐานก็จะรับคำร้อง เพื่อการไต่สวนตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related