ข่าวทั้งหมด

กฟน. รวดเร็ว ฉับไว คว้าอันดับ 6 โลก ความสะดวกขอใช้ไฟฟ้า

การพัฒนานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ส่งผลให้อันดับโลกในการอำนวยความสะดวกขอใช้ไฟฟ้าของประเทศดีขึ้น โดยล่าสุดอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก

1 2 3 110