svasdssvasds

ฐานเศรษฐกิจ เชิญร่วมงานสัมมนา New Energy : แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน

ฐานเศรษฐกิจ เชิญร่วมงานสัมมนา New Energy : แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา New Energy : แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 12.30 เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา New Energy : แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน พบกับ "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางอนาคตพลังงานไทย”

Session I “แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน” พบกับผู้บริหารภาครัฐ

  • กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน บรรยายในหัวข้อ “แผนพลังงานชาติ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”
  • วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน บรรยายในหัวข้อ “พีดีพี Action Plan การจัดหาพลังงานสะอาดของประเทศ”
  • เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บรรยายในหัวข้อ “โอกาสประเทศไทย กับการพัฒนาพลังงานสะอาด” 
  • ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ  “บทบาทภาคเอกชน ต่อการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด”

งานสัมมนา New Energy : แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน ยังได้พบกับ Keynote Speaker “ยุทธศาสตร์ การผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ”

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปิดท้ายเวที Session II “การขับเคลื่อนพลังงานสะอาดด้วยนวัตกรรม” พบกับ

  • ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 
  • ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พบกันในงานสัมมนา New Energy : แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 12.30 เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.thansettakij.com/seminar/newenergy

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานต้องรับวัคซีนครบ 3 เข็มขึ้นไป ก่อนเข้าพื้นที่จัดงานต้องเข้ารับการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรอง เวลา 12.30 – 13.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 338 3000 กด 1

related