svasdssvasds

บ้านปู ชวนเยาวชนเข้าค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฟรี 15-25 ต.ค. นี้

บ้านปู ชวนเยาวชนเข้าค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฟรี 15-25 ต.ค. นี้

วิชาสิ่งแวดล้อมที่เยาวชนหาไม่ได้ในห้องเรียน บ้านปูสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผ่าน โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฟรี สมัครได้ถึง 30 ก.ย.นี้

เนื่องจากวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ปัจจุบันนี้ สิ่งที่คนทุกเจนเนอเรชันต้องพบเจอนั้น คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังเลวร้ายลงทุกวินาที หากเราไม่ลงมือทำในวันนี้ให้ดีกว่าวันวาน เชื่อว่า อนาคตของเยาวชนรุ่นใหม่อาจไม่สดใสอีกต่อไป

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกสอนหรืออยู่ในวิชาภาคบังคับของการศึกษาไทย และความรุนแรงของการภัยพิบัติและสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นผลพวงของความไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินั้นสำคัญกับมนุษย์ขนาดไหน เด็กและเยาวชนในอนาคตจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ว่าเขาจะทำให้สิ่งแวดล้อมในอนาคตของพวกเขานั้นดีขึ้นได้อย่างไร

บ้านปู ชวนเยาวชนเข้าค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฟรี 15-25 ต.ค. นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เชื่อเสมอว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” จึงอยากสนับสนุนให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ผ่านโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” (Power Green Camp) รุ่นที่ 17 ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค่ายเพาเวอร์กรีนได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บ้านปูและมหิดลได้ช่วยสร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ทุกวันนี้เยาวชนเหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปไหน พวกเขายังคงเป็นกำลังสำคัญในเครือข่ายค่ายเพาเวอร์กรีนที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่น้อง ๆ รุ่นต่อ ๆ ไป

นายปฏิปัน จันทโชติ หนึ่งในตัวแทนเครือข่ายเยาวชนค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 13 นายปฏิปัน จันทโชติ หนึ่งในตัวแทนเครือข่ายเยาวชนค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 13 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงความประทับใจตอนที่ได้มาเข้าร่วมค่ายเพาเวอร์กรีนว่า

"ได้เข้าร่วมค่ายนี้ตอนที่ยังอยู่ชั้น ม.5 ประทับใจตรงที่รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้เราได้แสดงความคิดเห็นและลงมือทำเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราได้ช่วยพลักดันให้คนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ ผมคิดว่าในขณะที่เทคโนโลยีก้าวล้ำนำหน้าไปทุกวัน เเต่ในมุมกลับกัน ทรัพยากรทางธรรมชาติ  ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มถดถอยเเละเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว หลาย ๆ ประเทศเริ่มลุกขึ้นมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้ และมีกลุ่มเยาวชนออกมารณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง" 

"สำหรับประเทศไทย ค่ายเพาเวอร์กรีนเป็นเสมือนเวทีสำหรับเยาวชนหัวใจสีเขียว ที่พร้อมจะมาร่วมสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม และส่งต่อองค์ความรู้ให้คนรอบข้างเกิดความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปพร้อม ๆ กัน ในฐานะรุ่นพี่ค่ายฯ อยากฝากไปถึงน้อง ๆ รุ่นใหม่ว่า หากมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายเพาเวอร์กรีนคือจุดเริ่มต้นในการเป็นกระบอกเสียงด้านสิ่งแวดล้อม และเมื่อหลายเสียงรวมกัน เราก็จะสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สังคม ชุมชน และโลกของเราได้มากขึ้น" นายปฏิปัน กล่าวเสริม

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ค่ายเพาเวอร์กรีนเน้นพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น เราอยากให้เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัว และทุกคนคือส่วนสำคัญที่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ สำหรับบ้านปู ในฐานะบริษัทที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง รู้สึกยินดีที่ได้เห็นเยาวชนค่ายเพาเวอร์กรีนในรุ่นต่าง ๆ  เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเลือกดำเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว และที่น่าปลื้มใจคือเครือข่ายเยาวชนของค่ายเรา พร้อมที่จะกลับมาร่วมส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่น้อง ๆ รุ่นใหม่อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการทำค่ายเยาวชนเพาเวอร์กรีนทั้งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปเพื่อเสริมแกร่งให้กับเครือข่ายเยาชนค่ายเพาเวอร์กรีน"

บ้านปู ชวนเยาวชนเข้าค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฟรี 15-25 ต.ค. นี้ กิจกรรมนี้มาภายใต้หัวข้อ “Climate Change, We Must Change เริ่มเพื่อโลก” เปิดให้เด็ก ๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 หรือ 6 ไม่ว่าจะโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนไม่จำกัดแผนการเรียน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีความสนใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากแก้ไขสิ่งแวดล้อมในอนาคตของตนเองให้ดีขึ้น ด้วยการเรียนรู้ทั้งแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะได้ลงพื้นที่จริงในถ้ำอุทยานและชายฝั่งทะเลสามารถสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 15-25 ตุลาคม 2565 น้องที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.powergreencamp.com/

related