svasdssvasds

MEA ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าหอประชุมกองทัพเรือ สำหรับงานประชุม APEC 2022

MEA ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าหอประชุมกองทัพเรือ สำหรับงานประชุม APEC 2022

MEA ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าหอประชุมกองทัพเรือ เพื่อรับรองความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าสูงสุดในการจัดงาน APEC 2022 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ MEA และเจ้าหน้าที่สังกัดกองทัพเรือ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของหอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการจัดงานประชุม APEC 2022

MEA ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าหอประชุมกองทัพเรือ สำหรับงานประชุม APEC 2022

MEA ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าหอประชุมกองทัพเรือ สำหรับงานประชุม APEC 2022

MEA ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการนั้น ที่ผ่านมา MEA ได้วางโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมีความมั่นคงเชื่อถือได้ รวมถึงสถานที่สำคัญอย่างหอประชุมกองทัพเรือในครั้งนี้ MEA มีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนรับมือกับเหตุวิกฤต มีการเสริมระบบ UPS เพื่อเพิ่มความราบรื่นต่อเนื่องในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะเมื่อมีการสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าในสถานที่ดังกล่าว รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ในการตรสจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียด พร้อมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดมเจ้าหน้าที่ MEA ประจำจุดสำคัญในระหว่างการจัดงาน เพื่อรับรองความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าสูงสุดในการจัดงาน APEC 2022 ตลอด 24 ชั่วโมง

MEA ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าหอประชุมกองทัพเรือ สำหรับงานประชุม APEC 2022

MEA ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าหอประชุมกองทัพเรือ สำหรับงานประชุม APEC 2022

related