svasdssvasds

เส้นทางสู่ 34 ปี AIS จากพลังใจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสื่อสารประเทศ

เส้นทางสู่ 34 ปี AIS จากพลังใจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสื่อสารประเทศ

เปิดเส้นทางสู่ 34 ปี AIS จากพลังใจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสื่อสารประเทศ และการส่งต่อ ลมหายใจ ให้สังคมไทยแข็งแกร่ง

ตุลาคม คือ ช่วงเวลาครบรอบการมีอยู่ของ AIS ซึ่งในปีนี้คือ 33 ปีเต็มของการให้บริการ และพร้อมก้าวสู่ปีที่ 34 อย่างเต็มที่ ด้วยพลังกาย พลังใจจากพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทำงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ของประเทศ รวมไปถึงส่งต่อพลังใจเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมทุกภาคส่วน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวในโอกาสนี้ว่า “ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ  หน้าที่สำคัญซึ่งเราไม่เคยละเลย ก็คือ การร่วมพัฒนาสังคม เติมเต็ม ส่งต่อความช่วยเหลือ จากองค์ความรู้ พลังกาย พลังใจของพนักงาน ผ่านแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” เพราะเราเชื่อเสมอว่า  การรวมพลังทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้เสมอ”

เส้นทางสู่ 34 ปี AIS จากพลังใจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสื่อสารประเทศ

ดังนั้นที่ผ่านมาทุกๆ ปีในวาระครบรอบการดำเนินงาน AIS นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่เดินหน้านำดิจิทัลมาขับเคลื่อน สร้างความเท่าเทียม พร้อมการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อมตามหลักคิดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจแล้ว  พนักงาน AIS ยังได้รวมพลังกันส่งต่อโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อสังคมไทย” ที่มีโครงการต่างๆเพื่อแบ่งปันน้ำใจกลับไปสู่สังคมตลอดระยะเวลา 33 ปี

เริ่มจาก พลังของบุคลากรกว่า 13,000 คน ในนามอุ่นใจอาสา ที่ทำงานต่อยอดพัฒนาชุมชน และโรงเรียน จนมาสู่ โครงการ AIS Academy for Thais ยกระดับความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยเหลือคนไทยให้เข้าถึงองค์ความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้อย่างทันท่วงที จากนั้น โครงการอุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็เกิดขึ้น เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในช่วงโควิด

เส้นทางสู่ 34 ปี AIS จากพลังใจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสื่อสารประเทศ

รวมถึงในเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรม สุขคูณ2  ทั้ง สุขด้วยกัน  ปันน้ำใจ และ สุขแบ่งปัน ให้กับสังคม ด้วยการมอบรายได้ทั้งหมดจากการร่วมกิจกรรมของพนักงานทั่วประเทศ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้แก่ รพ.ศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ส่วนในโอกาสที่ AIS  ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 เรายังคงสร้างวัฒนธรรมที่จะส่งต่อความแข็งแกร่งขององค์กรไปสู่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในแกนของเศรษฐกิจที่วันนี้เรายกระดับขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้เอื้อต่อภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถเข้ามาเชื่อมต่อการทำงานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงในแกนของสังคมที่เราเชื่อว่าพลังแห่งการ “ให้” ไม่สิ้นสุด โดยพวกเราได้ร่วมกันได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลราชวิถีร่วมเป็นผู้ให้ ส่งต่อลมหายใจ กับกิจกรรรม 13,637 พลังใจ = 1 เครื่องช่วยหายใจ

เส้นทางสู่ 34 ปี AIS จากพลังใจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสื่อสารประเทศ

นายสมชัย กล่าวต่อไปอีกว่า “เครื่องช่วยหายใจ ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตหลักที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาซึ่งในหลายกรณีที่เครื่องช่วยหายใจสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายดีและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพราะสามารถช่วยดูแลอาการ พยุงการทำงานของหัวใจและปอด โดยทำหน้าที่ปั๊มเลือดทดแทนการบีบตัวของหัวใจ ร่วมกับแลกเปลี่ยนออกซิเจนทดแทนปอด พร้อมๆกับการบริหารการรักษาให้มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยน้อยที่สุด”

เส้นทางสู่ 34 ปี AIS จากพลังใจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสื่อสารประเทศ  

“ดังนั้นเมื่อทุกลมหายใจมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต รวมไปถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศและสังคม การที่ได้มีโอกาสช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยผ่านโครงการนี้ของชาวเอไอเอสในวาระก้าวสู่ปีที่ 34 จึงถือว่า พวกเราได้ร่วมกันส่งต่อลมหายใจให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และประเทศด้วยอีกทางหนึ่งครับ” นายสมชัย กล่าวทิ้งท้าย

เส้นทางสู่ 34 ปี AIS จากพลังใจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบสื่อสารประเทศ  

related