svasdssvasds

“วราวุธ” เตรียมรับมือภัยพิบัติภาคเหนือ สั่งทำความเข้าใจไม่ตัดไม้-เผาป่า

“วราวุธ” เตรียมรับมือภัยพิบัติภาคเหนือ สั่งทำความเข้าใจไม่ตัดไม้-เผาป่า

“วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมแผนรับมือ ภัยพิบัติภาคเหนือ พร้อมสั่งการหน่วยงาน ทส.เร่งทำความเข้าใจประชาชน ไม่ตัดไม้-เผาป่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามปฏิทินภัยพิบัติในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเวลาต่อจากนี้ ได้แก่ การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาวะภัยแล้ง และน้ำท่วมเฉียบพลัน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงฯ ในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ลำปาง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า ลำปางเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของพื้นที่ภาคเหนือ และมีพื้นที่ป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดี โดยเฉพาะการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในระหว่างที่ประสบภัยพิบัติ ต้องมีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนกำลังพลของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีภายใน 24 ชั่วโมง

“วราวุธ” เตรียมรับมือภัยพิบัติภาคเหนือ สั่งทำความเข้าใจไม่ตัดไม้-เผาป่า

และที่สำคัญคือ การเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่า และการเผาป่า ที่มีต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปบอกต่อได้ในเวที COP27 และการจัดประชุม TCAC ในครั้งต่อไปของกระทรวงฯ

related