svasdssvasds

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทางย่านฝั่งธนฯ

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทางย่านฝั่งธนฯ

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) จัดประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศสู่สายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทางย่านฝั่งธนฯ

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทาง ได้แก่

  1. ถนนอรุณอมรินทร์ 
  2. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  3. ถนนพรานนก
  4. ถนนวังหลัง

โดยมีหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานเอกชน ที่อยู่อาศัย และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงานสายไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งงานทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการคัดกรองโควิด-19 และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อย่างเคร่งครัด ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

นายฐิติวุฒิ กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น

ล่าสุด MEA จะดำเนินการก่อสร้างบนถนนอรุณอัมรินทร์ (ช่วงสะพานพระราม 8 ถึง ถนนประชาธิปก) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ช่วงถนนอรุณอัมรินทร์ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์) ถนนพรานนก (ช่วงถนนอิสรภาพ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์) และถนนวังหลัง (ช่วงถนนอรุณอัมรินทร์ ถึง ถนนอิสรภาพ) รวมระยะทางทั้งสิ้น 8.2 ก.ม.

สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2568 โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร

สำหรับการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ สร้างความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

related