svasdssvasds

กต. เผยผีน้อยในเกาหลีใต้ พุ่ง 1.4 แสนคน เตือนกลับไทยก่อน 31 ต.ค. รอดบัญชีดำ

กต. เผยผีน้อยในเกาหลีใต้ พุ่ง 1.4 แสนคน เตือนกลับไทยก่อน  31 ต.ค. รอดบัญชีดำ

กต. เผยตัวเลขผีน้อยไทยในเกาหลีใต้ พุ่งสูงเกือบ 1.4 แสนคน ขณะที่สถานทูตไทยในโซลแจ้ง บุคคลต่างชาติที่พำนักแบบผิดกฎหมาย ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3 เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565 หากเดินทางออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี ภายในวันที่ 31 ต.ค.2565 จะไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ

วันที่ 11 ส.ค.2565 นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารสนเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีคนไทยเดินทางไปจังหวัดเจจู ประเทศเกาหลีใต้ และถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองและถูกส่งกลับโดยทางการเกาหลีใต้ กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงดังนี้

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธการเข้าเมืองของคนไทยจำนวนมาก เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวน่าจะเข้าเมืองด้วยวัตถุประสงค์ในการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ซึ่งรวมถึงกรณีกลุ่มคนไทยที่เดินทางไปจังหวัดเจจูข้างต้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นมา ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาของไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติของทางการเกาหลีใต้ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้ โดยขอรับ K-ETA ซึ่งมีรูปแบบคล้ายวีซ่า หรือขอ Q-Code ทางระบบออนไลน์
 

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปยังเกาะเชจู ของเกาหลีใต้นั้น แม้ว่าจะยังไม่ต้องขอรับ K-ETA ในตอนนี้ แต่ในอนาคตอันใกล้ทางการเกาหลีใต้กำลังจะปรับให้ต้องมี K-ETA ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเที่ยวเกาะเชจูด้วย และสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเชจูโดยไม่ได้รับอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคพื้นทวีปได้ และผู้เดินทางที่เคยถูกปฏิเสธ K-ETA ในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเกาะเชจู

แม้ว่าคนไทยที่ได้รับอนุมัติ K-ETA ให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้มีอำนาจในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ได้ หากสัมภาษณ์แล้วยังมีข้อสงสัยว่า คนไทยอาจเดินทางเข้าเกาหลีใต้เพื่อลักลอบทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยคนไทยที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ส่งกลับประเทศไทย โดยสายการบินที่นำคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุด

สถานะล่าสุดในเดือน มิ.ย. 2565 มีคนไทยพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ ทั้งสิ้น 181,783 คน ในจำนวนนี้เป็นคนไทยที่พำนักผิดกฎหมาย จำนวน 139,245 คน และมีนักโทษคนไทยซึ่งทำผิดคดีต่าง ๆ ตามกฎหมายเกาหลีใต้ ทั้งสิ้น 532 คน

สำหรับคนไทยที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ให้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ต่อมากระทำผิด กฎหมายในเกาหลีใต้ดังสาเหตุต่อไปนี้ จะได้รับโทษดังนี้

1. พำนักอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วัน จะถูกลงโทษให้ชำระค่าปรับตามจำนวนปีที่พำนักผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถเลือกไม่ชำระค่าปรับได้ แต่จะไม่สามารถเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ได้อีกในอนาคต รวมทั้งถูกกักตัวในสถานกักกันประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนถูกส่งตัวกลับประเทศไทย โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง

2. กรณีลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้จับกุม ก็จะถูกกักตัวในสถานกักกัน โดยหากไม่พบว่ามีความผิดอื่น (เช่น ยาเสพติด นายหน้า เมาแล้วขับ ฉ้อโกง หรือคดีอื่นๆ) ปกติจะถูกส่งกลับประเทศไทยภายใน 1 สัปดาห์ โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง

กระทรวงการต่างประเทศ ย้ำคนไทยอย่าลักลอบทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นและต้องรับโทษแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์คนไทยในต่างประเทศอย่างมากด้วย

ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลผยแพร่ประกาศ ว่าด้วยเรื่อง บุคคลต่างชาติที่พำนักแบบผิดกฎหมายซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 3 เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565 หากเดินทางออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี ภายในวันที่ 31 ต.ค.2565 จะได้รับการยกเว้นค่าปรับและไม่ถูกนำชื่อบรรจุในรายชื่อบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้หากกลับออกจากสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว จะสามารถกลับเข้ามาใหม่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ตม.เกาหลีใต้

กต. เผยผีน้อยในเกาหลีใต้ พุ่ง 1.4 แสนคน เตือนกลับไทยก่อน  31 ต.ค. รอดบัญชีดำ

related