ข่าวในพระราชสำนัก

“ในหลวง” ทรงมีความสุข เห็นประชาชนร่วม “Bike อุ่นไอรัก”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสรับสั่ง ผ่านมาทาง ผู้ช่วยราชการเลขานุการในพระองค์ ว่า ทรงมีความสุข ที่เห็นประชาชน ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” มีความสุข ขณะที่หลายจังหวัด เร่งซักซ้อมกิจกรรม ปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรัก เตรียมพร้อมก่อนถึงวันจริง 9 ธ.ค.นี้

พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชการเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เปิดเผย พระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสรับสั่ง ผ่านมาทางตน ถึงการซ้อมใหญ่ และ เตรียมความพร้อมกิจกรรม “ไบค์ อุ่นไอรัก” เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ทรงเห็นประชาชนมาร่วมกิจกรรมมีความสุข ขอชมเชยผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน พระองค์ท่านทรงมีความสุข เมื่อได้เห็นประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมมีความสุข

ขณะที่หลายจังหวัดทั่วไทย ยังคงมีการจัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานอุ่นไอรัก โดยที่ ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำประชาชนกว่า 300 คน ซ้อมใหญ่ปั่นอุ่นไอรักเสมือนวันจริง ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ คือเริ่มจากศาลากลางจังหวัด ผ่านริมทะเลที่สวยงามทั้ง 3 อ่าวของเมืองประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางไปกลับ 29 กิโลเมตร

ที่หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”เป็นครั้งที่ 2 ตามเส้นทางปั่นจริง ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร โดยการซ้อมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชน และ นักปั่นร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เช่นเดียวกับที่ฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมประชาชนกว่า 500 คนร่วมกันซ้อมปั่นเสมือนจริง กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก เพื่อทดสอบเส้นทาง การจัดขบวน และการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจราจร รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 29 กิโลเมตร

ที่เพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนกว่า 500 คน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ใน 2 เส้นทาง คือ ระยะทาง 8 กิโลเมตร และ 29 กิโลเมตร ที่จังหวัดได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้ปั่นจริงในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าว ในวันจริง ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเองในการปั่นจักรยานในครั้งนี้