ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ระลึกถึงในหลวง ร.9

วันนี้ (5 ธ.ค.) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์พร้อมข้อความ

ว่า “วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ กราบพระบาทเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 5ธันวาคม2561 #วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันดินโลก”