"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรความสุขปีใหม่ใน2562

18 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความพร้อมภาพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มใจต่อพุทธศาสนิกชนคนไทยเป็นอย่างยิ่งกับพระเมตตาในครั้งนี้ของพระองค์ พร้อมทั้งยังมีข้อความลายพระหัตถ์ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ใน2562นี้ด้วย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นป ีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้า อาวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ กล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดราชบพิธสถิต มหาสีมาราม เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระเม รุ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๔, พระอัยยิกาในรัชกาลที่ ๖ และในรัชกาลที่ ๗, พระปัยยิกาในรัชกาลที่ ๘ และในรัชกาลที่ ๙

พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพุทธศา สนสุภาษิต ว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เป็นพระคติธรรม ประ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด