โคราชเตรียมพร้อมรับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเขาใหญ่

06 เม.ย. 2562 เวลา 7:51 น.

ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมา พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมา พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง เพื่อขึ้นเสลี่ยง ลอดประตูชุมพลเข้าสู่เมืองโคราชในช่วงค่ำนี้ สำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดนครราชสีมา จากต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก่อนอัญเชิญขึ้นรถริ้วขบวน ไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารเพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน 2562 ต่อไป

ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมา พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมา พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมา พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมา พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมา พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด