สมเด็จพระเทพฯ เสด็จร่วมงานพิธีบายศรีสู่พระขวัญ งานสะหลองปีใหม่ สถานทูตลาว

11 เม.ย. 2562 เวลา 13:39 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จสถานทูตลาว ร่วมงานพิธีบายศรีสู่พระขวัญ งานสะหลองปีใหม่

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 11 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ทรงร่วมงาน “สะหลองปีใหม่ พ.ศ. 2562” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย รวมทั้งนับเป็นเทศกาลปีใหม่ของประชาชนชาวลาว พร้อมทรงร่วมพิธีบายศรีและงานราตรี

โดยมี นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รมว.ต่างประเทศ สปป.ลาว นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมีภริยา รมว.ต่างประเทศ สปป.ลาว ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จสถานทูตลาว ร่วมงานพิธีบายศรีสู่พระขวัญ งานสะหลองปีใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จสถานทูตลาว ร่วมงานพิธีบายศรีสู่พระขวัญ งานสะหลองปีใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์สีเหลือง เสด็จฯ ไปยังห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมงคลคาถา ทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ โดย หมอพร (พราหมณ์) ศรีจันทร์ แพงคำฮัก ผู้ซึ่งพี่น้องชาวลาวเคารพนับถือเป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมพิธี

ต่อมา เสด็จฯ ไปประทับยังโต๊ะเสวยพระกระยาหารค่ำ โอกาสนี้นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ก่อนเสวยพระกระยาหารค่ำ

จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของคณะโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว อาทิ ฟ้อนอวยพรนางสาวล้านช้าง ร้องเพลงสองฝั่งโขง เพลงส้มตำ การแสดงกายกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จสถานทูตลาว ร่วมงานพิธีบายศรีสู่พระขวัญ งานสะหลองปีใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จสถานทูตลาว ร่วมงานพิธีบายศรีสู่พระขวัญ งานสะหลองปีใหม่

นายสะเหลิมไซ ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมรำวงลาว โดยข้าราชการต่างออกมาร่วมรำวงด้วยความชื่นมื่นสนุกสนาน จากนั้นได้มีการทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมเต้นรำวงจังหวะบาสโลบร่วมกับข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมงาน สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ร่วมงานอย่างหาที่สุดมิได้ ก่อนเสด็จฯ กลับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกระเช้าดอกไม้และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักแสดง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประชาชนชาวลาวต่างนุ่งซิ่นแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ขณะที่ประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จสถานทูตลาว ร่วมงานพิธีบายศรีสู่พระขวัญ งานสะหลองปีใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จสถานทูตลาว ร่วมงานพิธีบายศรีสู่พระขวัญ งานสะหลองปีใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด