ข่าว

9 บุคคลถวายน้ำอภิเษก สวดบูชาเทวดานพเคราะห์ [คลิป]

วันที่ 3 พ.ค. เมื่อเวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

โดย 9 บุคคลที่จะถวายน้ำอภิเษกในวันพรุ่งนี้ (4 พ.ค.) ประกอบด้วย พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์, หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล, พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล, ประธานองคมนตรี, นายกรัฐมนตรี, ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ประธานศาลฎีกา, ราชบัณฑิต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับเวลาพระฤกษ์จุดเทียนชัย คือ เวลา 16.19 – 18.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน