พระราชินี-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงประคอง พระองค์โสมฯ รับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์ [คลิป]

05 พ.ค. 2562 เวลา 8:30 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 5 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปยัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ

ซึ่งในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยบดี ทรงประคองพระราชมารดาในการรับพระราชทานน้ำสังข์ พร้อมกับที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงช่วยเหลือเพื่อให้การพระราชพิธีครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วย ถือเป็นความปลาบปลื้มใจแก่ปวงชนชาวไทย ที่ได้เห็นภาพความอบอุ่นครั้งนี้