ข่าว

สวยงาม ! การแสดงบินโดรนแปรอักษร ชุด “ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์”

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแสดงแสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ชุด “ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่ท้องสนามหลวง ในช่วงค่ำวานนี้ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดการแสดงแสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ชุด “ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบิน และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ชนะเลิศในโครงการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

การแสดงครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้นำโดรนที่คนไทยสร้างและพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปรอักษร แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่

ชุด “สัญลักษณ์แห่งชาติ” เป็นการแสดงชุดเล็กโดยโดรน จำนวน 68 ลำ ประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยจะบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปรอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ ภาพแผนที่ประเทศไทย ภาพช้าง และภาพดอกราชพฤกษ์

การแสดงชุดที่สอง เป็นการแสดงชุดใหญ่ ใช้โดรนจำนวน 167 ลำ ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “เทิดไท้องค์ราชัน” ประกอบเพลงบรมราชาภิเษก แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยโดรนแปรอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวม 7 แบบ ได้แก่ ภาพแผนที่ประเทศไทย ภาพธงชาติไทย อักษรคำว่าราชวงศ์จักรี ภาพตัวเลข ๑๐ไทย ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นภาพอักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ”

โดรนที่นำมาแสดงไม่ได้ติดกล้อง เป็นอากาศยานแบบ 4 ใบพัด ขนาดของลำตัวในแนวเส้นทะแยงมุม 295 มิลลิเมตร น้ำหนัก 800 กรัม บินได้รอบละไม่เกิน 8 ถึง 10 นาที บินที่ความสูงไม่เกิน 80 เมตร มีระบบการควบคุมใช้สัญญาณ wifi และระบบรักษาตำแหน่ง GPS. และมีหลอดไฟ LED 16 ล้านสี

สำหรับเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะ เป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียงของพลเอกประทีป สุพรรณโรจน์ และบรรเลงโดยวงซิมโฟนี ดูแลโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

ทั้งนี้ จะนำโดรนไปจัดการแสดงในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดกำแพงเพชร ขอนแก่น ระยอง ชลบุรี และนครศรีธรรมราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562