พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จในการพระราชพิธีพืชมงคล

08 พ.ค. 2562 เวลา 23:56 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

วานนี้( 8พ.ค.)เวลา 16.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

รถยนต์พระที่นั่งเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตน ศาสดาราม เสด็จขึ้นพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์, พระพุทธเลิศหล้านภาไลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง นมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

จบเสด็จฯ ไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่าย สรงพระ พุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9, พระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ 5, พระคันธารราษฎร์ใหญ่ประทับนั่ง 1 องค์, พระคันธารราษฎร์จีนประทับนั่ง 1 องค์ ประทับยืน 1 องค์, พระคันธารราษฎร์บันได, พระคันธารราษฎร์รวงข้าว, พระคันธารราษฎร์จีน รัชกาลที่ 10 ประทับนั่ง 1 องค์, พระคันธารราษฎร์ปางขอฝน รัชกาลที่ 10 ประทับนั่ง 1 องค์, ประทับยืน 1 องค์ และพระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ 10 ประทับยืน 1 องค์ ทรงประพรมพืชต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ 2 ข้างนั้นด้วย ทรงโปรยข้าวตอกและถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลราชอาณาจักร ประทับพระราชอาสน์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงหลั่งน้ำสังข์ทรง เจิม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก นายอนันต์รับพระราชทานแล้วออกไปนั่งที่เดิม ขณะพระราชทานน้ำสังข์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม ผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ น.ส.กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, น.ส. ดวงพร งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร, น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร และ น.ส.อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

เมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ที่เจริญพระพุทธมนต์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิ โณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบ สถ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่อง นมัสการ ทรงรับการถวาย ความเคารพของผู้มา เฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประ ทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระ ราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง

สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีนั้น วันนี้ (9พ.ค.) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.29-08.49 น. ในวันประกอบพระราชพิธี จะได้มีการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย ซึ่งแต่ละผืนมีความหมายแตกต่างกันออกไป ในการนี้ พระโคกินเลี้ยงพราหมณ์จะเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค