ข่าว

โปรดเกล้าฯ สายสะพาย แด่ “พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ให้แก่ พันเอก(พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โปรดเกล้าฯ ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แด่ “พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์”