โปรดเกล้าฯ ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แด่ "พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์"

09 พ.ค. 2562 เวลา 6:25 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้แก่ พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ สายสะพาย แด่ “พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ” 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด