ข่าว

สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ นักบินหญิงพระองค์แรก ที่ทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่

สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ ฉลองพระองค์ ชุดนักบิน หน่วยบินเดโชชัย 3 หน่วยบินในพระองค์ นักบินหญิงพระองค์แรก ที่ทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่ จาก CT-4E สู่ PC-9 เคยตั้งพระทัย จะฝึกบิน Alpha Jet

เนื่องในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน ๒๐ พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

จึงทำให้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงฉลองพระองค์ ด้วยชุดข้าราชการทหารทั้งกองทัพบก ทัพอากาศ และทหารมหาเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์

แต่ที่ดูสดุดตาคงหนีไม่พ้น ฉลองพระองค์ ชุดนักบิน หน่วยบินเดโชชัย 3 หน่วยบินในพระองค์ ซึ่งจากข้อมูลของกองทัพอากาศ และ นักข่าวสายทหารชื่อดัง อย่าง วาสนา นาน่วม เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงเข้ารับการฝึกบินขั้นต้น ด้วย เครื่องบิน CT-4E ของทอ. หรือที่รู้จักกันดีว่า Chicken โดยได้อบรมวิชาภาคพื้นก่อนทำการบิน เมื่อ 22-30 มี.ค.2554 รวม 36 ชั่วโมงบิน

จากนั้น ฝึกบินภาคอากาศ อีก จำนวน 24 เที่ยวบิน รวม 38.35 ชม.บิน โดยทำการบินเดี่ยว ปล่อย Solo 25 นาที และทรงจบการฝึก กองทัพอากาศได้ทูลเกล้าฯ ถวาย หมวก ผ้าพันคอ และ Patch

จากนั้น ในเดือน เม.ย. 2555 พระองค์ ได้ ทำการฝึกบิน เครื่องบินฝึกขับไล่ แบบ19 หรือ PC – 9 ของ รร.การบินกำแพงแสน ทอ.โดย อบรมวิชาภาคพื้นก่อนทำการบิน รวม 20 ชม.และ ฝึกบินภาคอากาศ จำนวน 57 เที่ยวบิน78.1 ชม.บิน หลังจากฝึกบินจบ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้นำคณะเข้า ทูลเกล้าฯถวาย ปีกนักบิน ทอ. ใบประกาศนียบัตรนักบิน ทอ. ชุดปาร์ตี้สูท และ PATCH ผ้าพันคอ และ หมวก

อีกทั้งยัง ทรงรับการอบรมวิชาภาคพื้นก่อนทำการบินทั้ง 2 แบบ รวม 56 ชม. รวมฝึกบินภาคอากาศทั้ง 2 แบบ จำนวน 81 เที่ยวบิน เป็น 116.45 ชม.บิน

ทั้งนี้ พระองค์ ตั้งพระราชหฤทัย ที่จะทำการฝึกบินต่อ ด้วยเครื่องAlpha Jet เมื่อ 2 ปีที่ แล้ว แต่ด้วยพระราชกรณียกิจ มากมาย จึงทรงยังไม่มีเวลา มาทำการฝึกบืนต่อ แต่ก็ถือว่า พระองค์ทรงเป็น นักบินหญิงคนแรก ที่ฝึกบินกับ กองทัพอากาศ