ข่าว

เปิดกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช รวมไฮไลท์ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค.นี้

ภายหลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีฯ อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ที่จะจัดขึ้น 7 วันเต็มระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. เวลา 18.30-21.30 น. บริเวณสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ซึ่งการแสดงมหรสพสมโภชบริเวณเวทีกลาง ท้องสนามหลวง ภายหลังจากพิธีเปิด จะมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร จำนวน 3 ตอน คือ ตอนสถลมาศเฉลิมราชจักรี โดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอนเล่ห์อสุรีเมืองลงกา โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และตอนบรมราชาภิเษกพระราม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ห้ามพลาดชม เพราะเป็นการแสดงที่นับว่าชมได้ยาก รวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TGN) 170 ประเทศทั่วโลกด้วย

กำหนดการแสดงมหรสพสมโภช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

สำหรับการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องจากวาระสำคัญในการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ในอดีตพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ พบว่ามีมหรสพสมโภชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้รื้อฟื้นการแสดงแบบโบราณพระราชพิธี โดยผู้เชี่ยวชาญของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มาร่วมกันปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย

การซ้อมใหญ่มหรสพสมโภช

ในส่วนของต่างจังหวัด ก็จะมีการจัดการแสดงในทุกจังหวัดเช่นกัน ซึ่งแต่ละจังหวัดได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ได้มีการอนุรักษ์และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับผู้ชมทุกช่วงวัย อย่าง ภาคเหนือ จะมีการแสดง ฟ้อนราชสำนักล้านนา มหกรรมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา, ภาคกลาง มีการบรรเลงมหกรรมดนตรีไทย การแสดงกลองยาวและการแสดงของไทยทรงดำ,

การซ้อมใหญ่มหรสพสมโภช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงหมอลำ ศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย และคณะการแสดงจากสมาคมญวน และการแสดงโปงลางของสถาบันการศึกษา และ ภาคใต้การแสดงวงออร์เคสตร้าของวงปาริชาต วินด์ ออร์เคสตร้า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ โนรา คณะไข่เหลี่ยม วิเชียรศรชัย หนังตะลุงคณะไข่นุ้ย และการแสดงพื้นบ้านโนราห์ รองเง็ง

สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมชมการแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณท้องสนามหลวง ทางรัฐบาลขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีเหลือง โดยเฉพาะสุภาพสตรีหากนุ่งกระโปรง ต้องยาวคลุมเข่า ในวันเปิดงาน 22 พฤษภาคม สามารถเข้าบริเวณงานได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้านั่งประจำที่ให้เรียบร้อยก่อนพิธีการเริ่มขึ้น แต่สำหรับช่วงวันที่ 23-28 พฤษภาคม สามารถเข้าบริเวณงานได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.