ข่าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งถึงพระอาจารย์ “ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์” [คลิป]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยพระราชทานสัมภาษณ์ ถึงพระอาจารย์ทัศนีย์ ทรงรับสั่ง “ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์”

เมื่อครั้งที่ โรงเรียนจิตรลดา โอกาสครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึง ถึงความประทับใจเมื่อครั้งทรงเรียนในอดีต โดยพระองค์ทรงตรัสว่า โตมากับโรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนมีครบทุกอย่าง รู้สึกแฮปปี้ดี มีการสอนที่ถูกต้อง สอนอ่านหนังสือ สอนเรื่องการใช้ชีวิตทั่วๆ ไปต่างๆ เป็นโรงเรียนที่มีความรัก ความอบอุ่น

พร้อมรับสั่งว่า “ครูที่ดีก็ต้องดุ” ตอนเด็กๆ ก็อาจจะไม่ชอบ อย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆ “ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์” พร้อมทรงทำพระพักตร์ตลก ทำให้ผู้ที่มาเข้าเฝ้าพากันขำในความเป็นกันเอง ในมุกของพระองค์ท่าน

สำหรับ ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ มีชื่อเดิมว่า ท่านผู้หญิง ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2465 บิดาคือ พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) อดีตผู้บัญชาการ (อธิการบดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา

ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยได้เข้าถวายการสอนแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งท่านเป็นอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน พร้อมกับพระสหาย 7 คน ปัจจุบัน ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

โดย ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ได้ถวายการสอนแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายการสอนแด่ ในหลวง เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เช่นกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นอกจากนี้ ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ