ข่าว

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฉายพระรูปคู่พระมารดา เผยพระพักตร์สดใส

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงฉายพระรูปคู่พระมารดา โดยทั้ง 2 พระองค์ทรงมีพระพักตร์สดใส

โลกโซเชียล เผยแพร่พระรูปคู่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กับพระมารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ระหว่างทรงประทับรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยพระรูปดังกล่าว ถูกฉายขึ้นเมื่อวันที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีจากโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS จากพระกรณีกิจด้านลดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกและส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระพักตร์ของทั้ง 2 พระองค์สดใส