ในหลวง โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี นำสิ่งของ พระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย คั้นกั้นน้ำคลองด่านทรุดตัว

08 ก.ค. 2562 เวลา 12:34 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย คั้นกั้นน้ำคลองด่านทรุดตัว

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่หอประชุมชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รวม 40 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย คั้นกั้นน้ำคลองด่านทรุดตัว

โดยองคมนตรีได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ ไปกล่าวแก่ผู้ได้รับผลกระทบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานทุก ๆ วันและติดตามสถานการณ์ของประเทศรวมทั้งการทำงานของทุก ๆ ภาคส่วน ด้วย พระราชปณิธานแน่วแน่ตามพระปฐมบรมราชโองการ ในการสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย คั้นกั้นน้ำคลองด่านทรุดตัว

ซึ่งมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นว่า เมื่อคืนวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงสุดจนทำให้เกิดน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร 3 ที่อยู่ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้คันดินกั้นน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างมีรอยแยก ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านพักของเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 150 คน 40 หลังคาเรือน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย คั้นกั้นน้ำคลองด่านทรุดตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย คั้นกั้นน้ำคลองด่านทรุดตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย คั้นกั้นน้ำคลองด่านทรุดตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย คั้นกั้นน้ำคลองด่านทรุดตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด