พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่

15 ต.ค. 2562 เวลา 4:36 น.

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 62 เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปยังอาคารศูนย์รวมนมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ

นายธนินท์ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา และ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือโครงการ "ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา"

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา จากนั้นทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่

สำหรับวัตถุประสงค์การก่อสร้างศูนย์รวมนมแห่งใหม่เพื่อรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานและพัฒนาต่อยอดการผลิตระดับอุตสาหกรรมนมต่อไป โดยเน้นการเป็นโรงงานที่ไม่มุ่งเน้นการพาณิชย์ โดยมีการนำเทคโนโลยีการผลิตและระบบตรวจสอบโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบแปลนอาคารและการก่อสร้างศูนย์รวมนมใหม่ รวมทั้งเครื่องจักรในสายการผลิตนมพาสเจอไรซ์ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้การผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว มีมาตรฐานตามหลักสากลและเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพ : สำนักพระราชวัง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สื่อจีนถ่ายทอดสด พิธีทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพ แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบศีรีขันธ์ลงน้ำ

-ในหลวงโปรดเกล้าฯตั้ง “เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ” เป็นประธานที่ปรึกษาจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

-‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด