วัคซีนซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส จากกรุงปักกิ่งถึงไทยแล้ว...

21 มิ.ย. 2564 เวลา 5:56 น. 8

“วัคซีนซิโนฟาร์ม” 1 ล้านโดส ออกจากกรุงปักกิ่งทั้ง 2 เที่ยวบินแล้ว มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ตามเวลาประเทศไทย 11.00 น. ของวันที่ 20 มิ.ย. 64 จะเริ่มฉีดพร้อมกัน ในวันที่25มิ.ย.

วันที่ 20 มิ.ย. 2564 วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จำนวน 1,000,000 โดส ถูกบรรจุในตู้ควบคุมอุณหภูมิบรรจุวัคซีนโควิด-19 ถูกลำเลียงขึ้นเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 8669 ออกเดินทางเวลา 05.54 น. และ TG 675 ออกเดินทางเวลา 06.52 น. จากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งสู่ประเทศไทย เวลาประมาณ 11.00 น. ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และได้ลำเรียงวัคซีนโดยรถขนถ่ายสินค้าไปที่คลังสินค้า จำนวน12คันรถ

เครื่องบินการบินไทย เจ้าหน้าที่การท่าฯประสานรถขนวัคซีน รถขนวัคซีน12คน รถขนวัคซีน12คัน คนเติมน้ำให้อุณภูมิวัคภายในที่บรรจุวัคซีนคงที่ รถขนวัคซีนออกเดินทาง รถขนวัคซีนออกเดินทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด